Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

(op.cit.,)

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Filozofia i antropologia

sieciowe i papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012


Spis treści

Kontakt z redakcją

adres:
ul. Borzymowska 15, 03-565 Warszawa
e-mail: opcit.pl@gmail.com
www: http://www.opcit.pl

Kontakt z wydawcą

wydawca: Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury „Pasaż Antropologiczny”
adres: ul. Kielecka 34/3, 02-530 Warszawa

ISSN: 1643-5524
rok założenia: 2002
periodyczność: kwartalniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A4
objętość: 56 stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Pismo antropologów i etnografów kultury wychodzące z tematyką branżową poza styl wysokoakademicki i krąg odbiorców literatury fachowej. Typowe dla antropologów kultury zdziwienie światem i niedowierzanie prostym schematom przyczynowo-skutkowym przejawia się tu nie tylko w podejmowanej tematyce, ale też w sposobie prowadzenia wywodu i doborze form wypowiedzi. O obrzędach pogrzebowych, współczesnych wróżkach, kibicach Legii, golemach, podróżach na Wschód, billboardach czy pięściach wygrażających karetkom pogotowia pisze się w op.cicie w trybie eseistycznym i felietonowym. Prócz tradycyjnych tekstów czytelnik znajdzie tu m.in. wywiad etnograficzny, krótkie notki, VIP-owiedź, komiks i fotograficzny cykl Klisze. Pismo wydawane jest na grubym, gazetowym papierze, zwraca uwagę ciekawą szatą graficzną.






Spisy treści

2002

(op.cit.,) 1/2002
(op.cit.,) 2/2002
(op.cit.,) 3/2002
(op.cit.,) 4-5/2002
(op.cit.,) 6/2002
(op.cit.,) 7/2002

2003

(op.cit.,) 1 (8) 2003
(op.cit.,) 2 (9) 2003
(op.cit.,) 3 (10) 2003
(op.cit.,) 4-5 (11-12) 2003
(op.cit.,) 6 (13) 2003

2004

(op.cit.,) 1 (14) 2004
(op.cit.,) 2 (15) 2004
(op.cit.,) 3 (16) 2004
(op.cit.,) 4-5 (17-18) 2004
(op.cit.,) 6-7 (19-20) 2004
(op.cit.,) 8 (21) 2004

2005

(op.cit.,) 1 (22) 2005
(op.cit.,) 2 (23) 2005
(op.cit.,) 3-4 (24-25) 2005
(op.cit.,) 5 (26) 2005
(op.cit.,) 6 (27) 2005

2006

(op.cit.,) 1 (28) 2006
(op.cit.,) 2 (29) 2006
(op.cit.,) 3-4 (30-31) 2006
(op.cit.,) 5 (32) 2006
(op.cit.,) 6 (33) 2006

2007

(op.cit.,) 1 (34) 2007
(op.cit.,) 2 (35) 2007
(op.cit.,) 3 (36) 2007
(op.cit.,) 4 (37) 2007

2008

(op.cit.,) 1 (38) 2008
(op.cit.,) 2 (39) 2008
(op.cit.,) 3 (40) 2008

2009

(op.cit.,) 1 (41) 2009

2011

(op.cit.,) 1 (42) 2011

2012

(op.cit.,) 1 (43) 2012

Omówienia z „Witryny”

Wybrane artykuły