Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Barok X(19)2003

Z Katalog.Czasopism.pl

Wersja Olesia (dyskusja | edycje) z dnia 17:44, 14 lis 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przejdź do Barok lub Spisy treści 2003

Brak zdjęcia okładki

ROZPRAWY I ESEJE

Janusz Pelc – Humanizm w baroku. Kontynuacje i metamorfozy

Sławomira Żerańska-Kominek – Orfeusz odrodzony. Koncepcja muzyka doskonałego w teorii Marina Mersenne’a

Mariusz Karpowicz – Antropocentryzm sztuki barokowej w Polsce

Magdalena Piskała – Epigramatyczna twórczość Alberta Inesa i jej klasyczne wzory

Dariusz Chemperek – O Pieśniach Jana Gawińskiego. Tematyka metapoetycka i filozoficzna

Justyna Dąbkowska – Etyka i estetyka tworzenia w Rozmowach Artaksesa i Ewandra Stanisława Herakliusza Lubomirskiego

Elżbieta Kauer – Kilka refleksji nad Pokutą w kwartanie Jana Andrzeja Morsztyna

Jacek Głażewski – Aluzoryczność. Problematyka komentarza w edycjach krytycznych literatury okolicznościowej i popularnej

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Jerzy Miziołek – Idea piękna: Teoria i sztuka barokowego klasycyzmu. Uwagi o wystawie L’Idea del bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovanni Pietro Bellori, Roma, Palazzo delle Esposizioni ed ex Teatro dei Dioscuri, 29 marzo – 26 giugno 2000, Edizioni de Luca, Roma 2000, t. 1-2, s. 722

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Małgorzata Trębska, Katarzyna Wilk – Pieśni światowe z rękopisu Biblioteki Baworowskich (sygn. 1294/II) cz. IV

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Janusz Pelc – Nad polską wersją dzieła Lausberga

Marek Prejs – W kręgu staropolskiej emblematyki

RECENZJE I NOTY

Świt i zmierzch baroku – red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska i A. Karpiński, Lublin 2002, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 518

Jolanta Żurawska – Między Gryzeldą a Grażyną. Studia i szkice polsko-włoskie, wstęp A. Wilkoń, Katowice 2002, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, ss. 216 (Paulina Buchwald-Pelcowa, Janusz Pelc)

Małgorzata Borkowska OSB – Panny Siostry w świecie sarmackim (Magdalena Nawrocka-Berg)

Janusz Goliński – Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu, Bydgoszcz 2002, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, ss. 326 (Jolanta Skrzydło)

Roman Krzywy – Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich, Warszawa 2001, Wydział Polonistyki UW, ss. 275, nlb. 1 (Małgorzata Trębska)

Wespazjan Kochowski. W kręgu kultury literackiej. Materiały z konferencji „Wespazjan Kochowski w trzechsetlecie śmierci i kultura literacka przełomu XVII i XVIII wieku w Europie”, Lublin – Kazimierz Dolny, 13-14 listopada 2000 roku, red. D. Chemperek, Lublin 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 189, il. 1 (Jolanta Sawicka-Jurek)

Heinrich Lausberg – Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. i oprac. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002, Homini, ss. 990, nlb. 6 (Marta Wojtkowska)

Almut Bues – Das Herzogtum Kurland und der Norden der Polnischen Adelsrepublik im 16. und 17. Jahrhundert. Möglichkeiten von Integration und Autonomie, Giessen 2001, Litblockin, ss. 370 (Maciej Ptaszyński)

KRONIKA

Duma i radość. Portrety dzieci w Niderlandach 1500-1700. Wystawa Haarlem, 8 października – 31 grudnia 2000 r. Antwerpia, 21 stycznia – 22 kwietnia 2001 r. (Hanna Radziejowska)

„I podaje wiek wiekowi...”. Tradycje Chrześcijańskie w dziejach polskiego oręża. Wystawa, Muzeum Wojska Polskiego, 10 września 2001-30 kwietnia 2002 r. (Mariusz Karpowicz)

Jan Kupecký, 1666-1740. Mistrz barokowego portretu. Wystawa, Praga, Stajnia Cesarska Zamku Praskiego, 13 marca – 16 czerwca 2002 r. (Iza Rusiniak)

Rafael i jego spadkobiercy. Portret klasyczny w sztuce nowożytnej Europy. Konferencja naukowa, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 24 – 25 października 2002 r. (Mariusz Smoliński)

Jubileusz profesor Renardy Ocieczek. Katowice, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, 29 listopada 2002 r. (Anna Sitkowa)

Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła (nowe materiały, nowe interpretacje). Konferencja naukowa, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, 2–3 grudnia 2002 r. (Adam Karpiński, Estera Lasocińska)

Jubileusz profesora Janusza Pelca. Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 20 lutego 2003 r. (Magdalena Piskała, Małgorzata Wereszczyńska-Duch)

KRONIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

NEKROLOGI I WSPOMNIENIA Alina Nowicka-Jeżowa – Alexandr Stich (10 III 1934 – 25 I 2003)