Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 58-59 (2001)

Z Katalog.Czasopism.pl

Wersja Skrypt importujący tekst (dyskusja) z dnia 16:02, 26 cze 2002

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2001


okładka numeru 58-59 (2001)


POLITIK POLITYKA

Panorama

DIALOG-Gespräch mit Adam Michnik,
Chefredakteur der „Gazeta Wyborcza”
Rozmowa DIALOG-u z Adamem Michnikiem,
redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej”


JANUSZ A. MAJCHEREK
Perspektiven: Neue Regierung, neue Herausforderungen
Perspektywy: Nowy rząd, nowe wyzwania

STEFAN GARSZTECKI
Nach den Wahlen: „Radikaler”
Abschied von der Vergangenheit?
Polska po wyborach:
„Radykalne” pożegnanie z przeszłością?


HEINRICH MACHOWSKI
Transformation: Berteismann-Preis für Polen
Transformacja: Nagroda Bertelsmanna dla Polski

MARKUS MILDENBERGER
Außenpolitik: Mit Miller nach Brüssel
Polityka zagraniczna: Z Millerem do Brukseli

FELIX KNÜPLING
EU-Erweiterung: Schritt für Schritt zum Ziel
Rozszerzenie UE: Krok po kroku do celu

ANKE PAPENBROCK
Reportage: Ungewollte Kunden in Frankfurt an der Oder
Reportaż: Niechciani klienci we Frankfurcie nad Odrą

ANDRZEJ STACH
Kompendium: Marek Zyburas Buch über Deutsche in Polen
Kompendium: Książka Marka Zybury o Niemcach w Polsce

DIALOG-Gespräch mit Doris Lemmermeier
über den deutsch-polnischen Jugendaustausch
Rozmowa DIALOG-u z Doris Lemmermeier na temat
polsko-niemieckiej wymiany młodzieży


SVEN B. GAREIS
Neue Partnerschaft: Deutsch-polnische Militärkooperation
Nowe partnerstwo: Polsko-niemiecka współpraca wojskowa

OLAF OSICA
Armee: Reform der Verteidigungspolitik in Polen
Armia: Reforma polityki obronnej w Polsce

MARKUS MECKEL
Debatte: Neue Welle der NATO-Erweiterung
Debata: Nowa fala rozszerzenia NATO

ANDRZEJ STACH
Reportage: Demokratische Opposition in Weißrussland
Reportaż: Opozycja demokratyczna na Białorusi

DIALOG-Gespräch mit Jerzy Pomianowski
über die Zeitschrift „Nowaja Polscha”
Rozmowa DIALOG-u z Jerzym Pomianowskim
o czasopiśmie „Nowaja Polsza”


TERESA KUDYBA
Porträt: Drei Orte in der deutsch-polnischen Dekade
Portret: Trzy miejsca w polsko-niemieckiej dekadzie

WIRTSCHAFT GOSPODARKA

Panorama

SEBASTIAN PŁÓCIENNIK
Haushalt: Krise der polnischen Staatsfinanzen
Budżet: Kryzys polskich finansów publicznych

ROLAND FREUDENSTEIN/ HENNING TEWES
Bericht: Braucht Deutschland Migranten aus Polen?
Raport: Czy Niemcy potrzebują imigrantów z Polski?

MARZENNA GUZ-VETTER
Migration: Schwierige Rückkehr nach Oppelner Schlesien
Migracja: Trudne powroty na Śląsk Opolski

HERMANN SCHMIDTENDORF
Erfahrungen: Porträt eines deutschen Unternehmers in Polen
Doświadczenia: Portret niemieckiego przedsiębiorcy w Polsce

GESCHICHTE HISTORA

ULRIKE GROPP
Reise: Von Neuburg nach Krakau und zurück
Podróż: Z Neuburga do Krakowa i z powrotem

PETER LACHMANN
Essay: Warschauer „Glück” des E.T.A. Hoffmann
Esej: Warszawskie „szczęście” E.T.A. Hoffmanna

DARIUSZ MACIAK
Polen-Ukraine: Zwischen Konfrontation und Konsens
Polska-Ukraina: Między konfrontacją a konsensusem

KULTUR KULTURA

Panorama

HERMANN SCHMIDTENDORF
Rückgabe von Kulturgütern: Wann kommt der Durchbruch?
Zwrot dóbr kultury: Kiedy nastąpi przełom?

DARIUSZ MUSZER
Krakau: Michael Zellers Roman „Cafe Europa”
Kraków: Powieść „Cafe Europa” Michaela Zellera

NATALIA ADASZYŃSKA
Bilanz: Entwicklung des polnischen Theaters
in den letzten Jahren
Bilans: Rozwój polskiego teatru w ostatnich latach

MARTIN HOLLENDER
Schlesien: Tina Strohekers Tagebuch
Śląsk: Dziennik Tiny Stroheker

GESELLSCHAFTEN TOWARZYSTWA

Aus den Deutsch-Polnischen Gesellschaften
Przegląd pracy Towarzystw Niemiecko-Polskich