Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 74-75 (2006)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2006


okładka numeru 74-75 (2006)


JUBILEUSZ JUBILÄUM

15 lat Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
15 Jahre Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit

MŁODZIEŻ JUGEND

Friederike Knüpling
Młodzi Niemcy 2006: Gdyż oni wiedzą, co robią
Junge Deutsche 2006: Denn sie wissen, was sie tun

Michał Olszewski
Młodzi Polacy 2006: Połączeni sprzecznościami
Junge Polen 2006: Durch Widersprüche verbunden

Badania socjologiczne: Szanse dla dla dobrego sąsiedztwa
Studie: Chancen für eine gute Nachbarschaft

Katrin Lechler
Reportaż: Młodzież niemiecka na Śląsku
Reportage: Deutsche Jugendliche in Schlesien

Olaf Sundermeyer
Programy wymiany: 15 lat Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Austauschprogramme: 15 Jahre Deutsch-Polnisches Jugendwerk

POLITYKA POLITIK

Burkard Steppacher
Analiza: Możliwości rozwiązania kryzysu konstytucyjnego EU
Analyse: Lösungswege aus der europäischen Verfassungskride

Edward Wnuk-Lipiński
Demokracja: Polaryzacja polskiej polityki
Demokratie: Polarisierung der polnischen Politik

Mateusz Fałkowski
Proamerykańscy i proeuropejscy: Polacy wobec USA i UE
Proamerikanisch und proeuropäisch: Polen Haltung gegenüber den USA und der EU

Oliver Hinz
Bezmyślny dobór słów: Polscy dyplomaci protestują przeciwko fałszywemu sformułowaniu »polskie obozy koncentracyjne«
Gedankenlose Wortwahl: Polens Diplomaten protestieren gegen die falsche Formulierung »polnische KZs«

Ulrike Gropp
Przemiany: Nowa książka o drodze Polski do UE
Veränderungen: Neues Buch über Polens Weg die EU

FUTBOL 2006 FUSSBALL 2006

Rozmowa DIALOG-u z Rainerem Schäferem na temat Mistrzostw Świata w Niemczech
DIALOG-Gespräch nit Rainer Schäfer über die Weltmeisterschaft in Deutschland

Olaf Sundermeyer
Kontrasty: Polski futbol 2006
Kontraste: Polens Fußball 2006

Olaf Sundermeyer
Rodzina: Portret Włodzimierza i Euzebiusza Smolarków
Familie: Porträt von Włodzimierz und Euzebiusz Smolarek

Markus Krzoska
Ernest Wilimowski: Światowa gwiazda futbolu z Katowic
Ernst Willimowski: Weltstar aus Kattowitz

GOSPODARKA WIRTSCHAFT

Beatrice Repetzki
Nastroje: Klimat inwestycyjny w Polsce
Stimmungen: Investionsklima in Polen

KULTURA KULTUR

Markus Krzoska
Karl Dedecius: Europejczyk z Łodzi
Karl Dedecius: Ein Europäer aus Lodz

Rozmowa DIALOG-u z Krzysztofem Czyżewskim o dialogu kultur
DIALOG-Gespräch mit Krzysztof Czyżewski über den Dialog der Kulturen

Rita Süssmuth w rozmowie z biskupami Margot Käßmann
i Józefem Życińskim o chrześcijańskich fundamentach Europy
Rita Süssmuth im Gespräch mit den Bischöfen Margot Käßmann und Józef Życiński über die christlichen Fundamente Europas

Natalia Jackowska
Habemus Papam: Polscy katolicy i niemiecki papież
Habemus Papam: Polnische Katholiken und der deutsche Papst

Tina Veihelmann
Odra: Biografia europejskiej rzeki
Oder: Biographie eines europäischen Flusses

Andrzej Zawada
Bresław: Literacki przewodnik po mieście
Bresław: Ein Literarischer Stadtführer

Marie Erlwein
Migranci: Mongołowie w Polsce
Migranten: Mongolen in Polen

Thomas Roser
Bollywood: Hinduscy producenci filmowi odkrywają Polskę
Bollywood: Indische Filmproduzenten entdecken Polen

Dariusz Muszer
Tom esejów: Prywatna historia Niemiec
Essayband: Eine private Geschichte Deutschlands

TOWARZYSTWA GESELLSCHAFTEN

Przegląd pracy Towarzystw Niemiecko-Polskich
Berichte aus den Deutsch-Polnischen Gesellschaften