Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Jednorożec

Z Katalog.Czasopism.pl

Kategorie: Film Filozofia i antropologia Literatura Muzyka Sztuka Teatr Krytyka

sieciowe i papierowe
prenumerata krajowa kwartalniki prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2014


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: www.jednorozec.uw.edu.pl
e-mail: jednorozec.redakcja@gmail.com
redaktor naczelna: Marta Marciniak - mart.marciniak@gmail.com
redakcja i wydawcy: Marta Marciniak i Michał Stefaniak

Kontakt z wydawcą

wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych

ISSN: 2392-3806
rok założenia: 2014
periodyczność: kwartalniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A5
objętość: 80 stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

„Jednorożec” to inicjatywa studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Marty Marciniak i Michała Stefaniaka. Powstała ona w odpowiedzi na potrzeby młodych artystów. Chcemy stworzyć im przestrzeń do wymiany myśli z innymi twórcami, ale też z odbiorcami sztuki i jej patronami oraz ułatwić młodej artystycznej pepinierze zaistnienie w polskim środowisku artystycznym. Współpracujemy z malarzami, grafikami, fotografami, rzeźbiarzami, poetami, dramaturgami, prozaikami, felietonistami, muzykologami, z osobami reprezentującymi sztukę etniczną z różnych części świata, a także z elitą środowiska akademickiego — profesorami i doktorami literaturoznawstwa, teatrologii, czy filozofii.

Spisy treści

2014

Jednorożes 1/2014