Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 4/2006

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2006


okładka numeru 4/2006


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Anna Wieczorkiewicz
Osobny świat osobliwości
The Separate World of Oddities

Kamila Biały
Modelowanie ciała jako wartość we współczesnej polskiej kulturze popularnej: porównanie osiedlowej siłowni i komercyjnego klubu fitnessu
Moulding the Body as a Value in Contemporary Polish Popular Culture: A Comparision of a Local Gym with a Commercial Fitness Club

Małgorzata Bogunia-Borowska
Ekstremalne metamorfozy – projekt idealnego człowieka i perfekcyjnego życia w ponowoczesnym świecie
Extreme Makeover Culture – Project for an Ideal Human Being and a Perfect Life

Krzysztof Arcimowicz
Trzecia płeć w perspektywie międzykulturowej
The Third Gender from a Multi-cultural Perspective

Małgorzata Starzomska
Anorektyczna realizacja archetypów negatywnej kobiecości
The Creation of Archetypes of Negative Womanhood through Anorexia

Elżbieta Tarkowska
Jerzy J. Smolicz (2 II 1935 – 3 XI 2006)

Grażyna Kubica
Feliks Gross (17 VI 1906 – 9 XI 2006)

Hieronim Kubiak
Andrzej K. Paluch (19 II 1944 – 7 XI 2006)

FAKTY I PROBLEMY

Bartłomiej Walczak
Brud a społeczeństwo. Funkcja marginalizacji kategorii z perspektywy antropologii społecznej
Dirt and Society. The Effect of the Marginalisation of the Category from Social Anthropology Perspective

Ewa Bińczyk
Niezamierzone konsekwencje modernizmu
The Unintended Consequences of Modernism

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Review and Discussions)


Anna Krajewska, Aneta Gawkowska
Ciało – triumfalny powrót? (rec.: Jacek Maria Kurczewski i in., Praktyki cielesne, Warszawa 2006)

Elżbieta Tarkowska
Upośledzenie umysłowe w ujęciu socjologicznym (rec.: Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, Kim jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo, Warszawa 2006)

Ewa Malinowska
Być kobietą, być mężczyzną w Ameryce! (rec.: Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa 2005)

Joanna Zalewska
Trzeci wiek jako kontynuacja młodości (rec.: Chris Gilleard, Paul Higgs, Contexts of Ageing: Class, Cohort and Community, Cambridge 2005)