Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 4/2011

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2011

okładka numeru
4/2011


Robert Traba
Gdzie jesteśmy? Nowe otwarcie w polskich badaniach pamięci zbiorowej i ich europejski kontekst Where Are We? A New Opening in Polish Studies on Collective Memory and their European Context

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Kornelia Kończal, Joanna Wawrzyniak
Polskie badania pamięcioznawcze: Tradycje, koncepcje , (nie)ciągłości Polish Memory Studies: Traditions, Concepts, (dis)Continuities

Christian Gudehus, Harald Welzer
O metodzie i teorii badań nad przekazem kulturowym On the Theory and Method of Studying Cultural Communication

Miroslav Hroch
Between National and European Identity

Magdalena Saryusz-Wolska
O źródłach pamięci miasta w nowoczesności
On Sources of City Memory in Contemporary World

Christoph Hamann
Indeks, ikona i symbol. O stosunku fotografii, historii (czasu) i pamięci
Index, Icon and Symbol: On the Relationship of Photography, History (Time) and Memory

Jerzy Mikułowski Pomorski
Muzeum: transformacje medium na tle procesów konwergencji
Museum: Transformation of the Medium against the Background of Convergence Processes

Zuzanna Bogumił
Miejsce pamięci versus symulacja przeszłości - druga wojna światowa na wystawach historycznych
Memorial versus Simulation of the Past - World War II in Historical Exhibitions

Katarzyna Jagodzińska
Historyczne mury dla nowych muzeów. Muzealna moda na początku XXI wieku
Historical Constructions for New Museums: Museum Trends at the Beginning of 21st Century

Tomasz Stryjek
"Wojna o pamięć" o wydarzeniach lat trzydziestych-pięćdziesiątych XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2005-2010 - strategie polityki Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Rosji
"A War for Memory": About the Events of the 30s-50s of the 20th Century in the Central and Eastern Europe 2005-2010 - Policy Strategies of Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine and Russia

Joanna B. Michlic
"Pamiętanie dla upamiętnienia", "pamiętanie dla korzyści" i "pamiętanie, żeby zapomnieć": różne modele pamięci o Żydach i Zagładzie w postkomunistycznej Polsce
"Remembering to Remember", "Remembering to Benefit", "Remembering to Forget": The Variety of Memories of Jews and the Holocaust in Post-Communist Poland

Antoni Sułek
Żniwo "Złotych żniw" Harvest of "Golden Harvest"

Jakub Knyżewski
Konstruowanie historii regionu. Przeszłość i pamięć na łamach olsztyńskiej "Borussii"
Constructing a Region's History: Past and Memory in the Olsztyn "Borussia" Magazine

FAKTY i PROBLEMY

Modi Memorandi: Interdyscyplinarny Leksykon Terminów Pamięci Zbiorowej
Modi Memorandi: An Interdisciplinary Lexicon of Collective Memory Term

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Review and Discussions)

Magdalena Saryusz-Wolska
Czy istnieje pamięć europejska? (rec.: M. Pakier, B. Strath, A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance, New York - Oxford 2010

Maria Patrycja Wacławik
Kanadyjska lokalność miejsc pamięci? (rec.: James Opp, John C. Walsh [red.], Placing Memory and Remembering Place in Canada, Vancouver-Toronto 2010)

Marcin Kula
Każdy ma prawo wybrać dowolnego mercedesa, byle był czarny? Aż tak to nie, ja tylko namawiam! (rec.: Bartosz Korzeniowski, Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamięci przeszłości a wybrane aspekty dyskursu publicznego o przeszłości w Polsce po 1989 roku, Poznań 2010)

Marcin Kula
Dzieje jako materiał dla socjologów (rec.: Łukasz Piotr Wojakowski, Państwo i zmiana społeczna w teoriach amerykańskiej socjologii historycznej, Kraków 2011)

Tomasz Stryjek
Czy pamięć może uzdrawiać? Historia jako remedium na bolączki wspólczesnej Ukrainy (rec.: Jacek Nowak, Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, Kraków 2011)