Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 4/2012

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2012

okładka numeru
4/2012

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Leon Dyczewski
Święto i jego kulturotwórcza rola
The Holiday and Its Role in Culture Creation

Agnieszka K. Choińska
Rytuały świętowania w ujęciu Pierre'a Bourdieu Pierre Bourdieu's View of Ritual Celebrations

Anna Śliz, Marek S. Szczepański
Świętowanie: komensalizm ponownie odczytany
Celebrating: Commensalism Re-Read

Lucyna Kopciewicz
Dzień Kobiet w doświadczeniach kobiet i mężczyzn
Women's Day as Experienced by Men and Women

Małgorzata Gałęziowska
Świętowanie wybranych rocznic bitwy pod Grunwaldem formą komunikacji rytualnej państwa i narodu
Celebrating Selected Anniversaries of the Battle of Grunwald as a Form of Ritual Communication between the State and Nation

Anna Sugier-Szerega
Święta Wielkanocne na łamach wybranych dzienników i tygodników w okresie Wielkiego Tygodnia 2010 roku
Easter as It Appeared in Selected Newspapers and Journals during Easter Week 2010

Paweł Wyborski
In vino veritas/communitas/civilitas? O cywilizującej towarzyskości konsumpcji wina
In vino veritas/communitas/civilitas? On the Civilising Sociability of Wine Consumption

Marta Skowrońska
"U siebie jestem sobą" - autentyczność i samorealizacja jako ważne narracje na temat domowej przestrzeni
"'I'm Myself at Home' - Authenticity and Self-Realisation as an Important Narrative in the of the Home Space

Dorota Mroczkowska
Wymarzone style życia Polaków. O pragnieniach, fantazjach, aspiracjach dotyczących wypoczynku i czasu wolnego
Poles' Dream Lifestyles. On Desires, Fancies and Aspirations Related to Leisure

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Reviews and Discussions)

Antoni Sułek
Opinia publiczna jako reprezentacje i reprezentavje opinii publicznej
(rec.: Robert Szwed, Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, Lublin 2011)

Jakub Bazyli Motrenko
Dyskurs czasu przełomu
(rec.: Paweł Rojek, Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku, Kraków 2009)

Marcin Kula
Nowe, ciekawe, ale ... ostrożnie!
(rec.: Marcin Florian Fabrycki [red.], Strategia mimikry. Ameryka Łacińska (i nie tylko) w ujęciu kolonialnym, Warszawa 2012)

Michał Dudek
Imponderabilia w gospodarce, czyli o istotności procesów długiego trwania
(rec.: Jacek Kochanowicz, Mirosława Marody [red.], Kultura i gospodarka, Katowice 2012)

Maria Theiss
O podmiotowości społecznych lokalnych i w społecznościach lokalnych
(rec.: Joanna Kurczewska, Hanna Bojar [red.], Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, Warszawa 2009)

Łukasz Kutyło
Duchowe oazy na europejskiej "pustyni religijnej"?
(rec.: Janusz Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Warszawa 2010)

Robert Pawlak
Kolejny raz o metodologii badań socjologicznych
(rec.: Graham Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011)

Noty bibliograficzne
(oprac. Bronisław Gołębiowski, Przemysław Górski, Joanna Michałowska, Arkadiusz Rogoziński, Agata Zysiak)