Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 1/2009

Z Katalog.Czasopism.pl

Wersja Aleib (dyskusja | edycje) z dnia 22:18, 22 kwi 2010

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2009


okładka numeru
1/2009


ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Maciej Gdula
Socjologia końca socjologii. O koncepcji teoretycznej Bruno Latoura
Sociology of the End of Sociology. On Bruno Latour's theoretical concept

Łukasz Afeltowicz, Krzysztof Pietrowicz
Czy socjologowie są w stanie budować maszyny społeczne? Rekonceptualizacja różnicy między przyrodoznawstwem a naukami społecznymi
Can sociologists construct social machines? A new view of the difference between natural and social sciences

Magdalena Gadomska
Społeczna konstrukcja ryzyka technologicznego
The social construction of technological risk

Mariusz Baranowski
Społeczeństwo otwarte jako konsekwencja stanowiska krytycznego racjonalizmu
Open society as a consequence of the critical rationalist position

Krzysztof Tyszka
Czy żyjemy w epoce śmierci utopii?
Is our time that of the death of utopia?

Tomasz Zarycki
Socjologia krytyczna na peryferiach
Critical Sociology in the Peripheries

Maciej Frąckowiak
Łukasz Rogowski W poszukiwaniu polskiej socjologii wizualnej
In Search of Polish Visual Sociology

Agnieszka Figiel
Głusi i język migowy - spór o język i kulturę
The Deaf and Sign Language - a Dispute About Language and Culture

Małgorzata Starzomska
Spektrum postaw wobec śmierci u osób z anoreksją
The Spectrum of Attitudes to Death in Persons Afflicted by Anorexia

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Review and Discussions)

Tomasz Warczok
W kierunku nowej socjologii?
(rec.: A. Nieszporek, Czy koniec socjologii, jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości, Katowice 2007)

Monika Gargula
Dyskurs terapeutyczny jako główna tendencja współczesnej kultury
(rec.: M. Jacyno, Kultura indywidualizmu, Warszawa 2007)

Katarzyna Marzec-Holka
Podręcznik na miarę czasów
(rec.: A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna, Warszawa 2008)

Kazimierz Korab
Stanisława Ossowskiego życie i dzieło
(rec.: M. Chałubiński, Stanisław Ossowski, Warszawa 2007)

Noty bibliograficzne (opracowała Elżbieta Tarkowska)