Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 2-3/2011

Z Katalog.Czasopism.pl

Wersja Mwosnitzka (dyskusja | edycje) z dnia 14:32, 30 lip 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2011

okładka numeru
2-3/2011

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Bogusław Sułkowski
"Społeczne ramy kultury" czterdzieści lat później. Pięć modeli komunikacji kulturowej
"Social Frames of Culture" Forty Years Later. Five Models of Cultural Frames of Communication

Kazimierz Kowalewicz
Kłoskowska i Williams, czyli o pewnej zbieżności w czasie
Kłoskowska and Williams or on a Certain Convergence in Time

Leszek Baran
Sfera symboli czy nie tylko? Wybrane aspekty kultury narodowej w ujęciu Antoniny Kłoskowskiej i innych polskich socjologów współczesnych
Is It Merely a Sphere of Symbols? Some Aspects of National Culture in the View of Antonina Kłoskowska and Other Modern Polish Sociologists

Andrzej Szpociński
Antoniny Kłoskowskiej koncepcja kultury narodowej jako źródło inspiracji
Antonina Kłoskowska's Concept of National Culture as a Source of Inspiration

Natalia Mamul
Język jako czynnik zakorzenienia w tożsamości narodowej na przykładzie białoruskojęzycznej inteligencji na Białorusi
Language as a Factor of Rooting within National Identity. A Case of Belarussian-Speaking Inteligentsia in Belarus

Victoria Dunaeva
Badanie kultury w PRL i ZSRR oraz nowe spojrzenie na kulturę w polskiej i rosyjskiej socjologii po przełomie ustrojowym
Studies on Culture in the Times of Communist Poland and the USSR and a Fresh Look at Culture in the Polish and Russian Sociologies after the Fall of Communism

Borys Dubin
Pojęcie i funkcje kultury w socjologicznym projekcie Jurija Lewady
Notion an Functions of Culture in Yurij Levada's Sociological Project

Aleksiej Bondariew
Kulturogeneza jako twórczy rdzeń kultury. Wkład Eduarda Markariana w kształtowanie się koncepcji kulturogenezy
Processes of Culture-genesis as a Formative Core of Culture. Contribution of Eduard Markarian in the Development of the Theory of Culture-genesis

Marcin Kula
Pieniądz jako zjawisko kultury
Money as Cultural Phenomenon

Łukasz Sokołowski
Serial jako element jako element praktyk społecznych TV-series as Social Practices Element

Tomasz Kozłowski
Elementy transmisji protokulturowej w społeczeństwie konsumpcyjnym
Elements of Protoculture Transmission within Consumer Society

Dominika Oramus
Darwinowskie paradygmaty. Kultura popularna w poszukiwaniu teorii wszystkiego
Darwinian Paradigims. Pop Culture in Search for a Theory of Everything

FAKTY i PROBLEMY

Marta Karkowska
Konferencja "Kultura jako pamięć: posttradycjonalne znaczenie przeszłości". Warszawa, 9-10 czerwca 2011 r.

Ksenia Piotrowska
Aliis inserviendo consumor. Służąc innym, sam się niszczę

Roman Chymkowski
W stronę antropologii praktyk lekturowych

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Review and Discussions)

Kamil Łuczaj, Karol Kaczorowski
Kosmopolityzm jako popularna teoria krytyczna (rec.: Gerard Delanty, The Cosmopolitan Imagination: Renewal of Critical Social Theory, Cambridge 2009

Krzysztof Jaskułowski
Antropologia a retoryka (rec.: Michał Mokrzan, Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii, Wrocław 2010)

Noty bibliograficzne
(opracowali Przemysław Górski, Wiktor Marzec, Joanna Michałowska, Arkadiusz Rogoziński, Agata Zysiak)