Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 2/2004

Z Katalog.Czasopism.pl

Wersja Skrypt importujący tekst (dyskusja) z dnia 11:41, 2 lut 2007

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2004


okładka numeru 2/2004


DYSFUNKCJE (POLSKIEGO) KAPITALIZMU

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Marek Ziółkowski
Utowarowienie stosunków społecznych a rozchwianie systemów wartości we współczesnej Polsce

Anna Kubiak, Anita Miszalska
Czy nowa próżnia społeczna, czyli o stanie więzi społecznej
w III Rzeczypospolitej

Tomasz Zarycki
Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności

Grzegorz Makowski
Korupcja jako problem społeczny

Maciej Tymiński, Piotr Koryś
Nowy stary klientelizm. System obsadzania stanowisk
w postkomunistycznej Polsce (na przykładzie nominacji do rad nadzorczych publicznych mediów)

Maria Hirszowicz, Elżbieta Neyman
Nowa bieda w świecie obfitości

Alina Stanaszek
Bieda (z) pracy, czyli o biednych pracujących we współczesnym świecie

Renata Ewa Hryciuk
Kobieta głową rodziny. Uwag kilka o feminizacji biedy w Meksyku

Irena Kleszcz
Wykorzystanie ukrytej obserwacji uczestniczącej w badaniu stylu życia szarej strefy

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE

Dariusz Kołodziejczyk
Zaproszenie do dyskusji o ostatniej ksiązce Antoniego Mączaka (rec.: A. Mączak, Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej, Wrocław 2003)

Krzysztof Jasiecki
Socjologiczna diagnoza „gorszej strony polskiej rzeczywistości” (rec.: M. Jarosz, Władza. Przywileje. Korupcja, Warszawa 2004)

Piotr Długosz
Badanie struktury społecznej „z młodzieżą w tle” (rec.: B.W. Mach, Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka. Społeczne losy osiemnastolatków z roku 1989, Warszawa 2003)

Irena Reszke
Bieda a płeć i rasa w krajach postkomunistycznych (rec.: Bieda
a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych, I. Szelenyi [red.], Warszawa 2003)

Stanisław Burdziej
Nowoczesność i fundamentalizm (rec.: D. Motak, Nowoczesność
i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie, Kraków 2002)

Piotr Stankiewicz
Fundamentalizm z punktu widzenia logiki (rec.: H. Schleichert, Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Anleitung zum subversiven Denken, München 2001)

Noty bibliograficzne (oprac. Bronisław Gołębiowski)