Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 2/2007

Z Katalog.Czasopism.pl

Wersja Zniewaga (dyskusja | edycje) z dnia 21:13, 10 lip 2008

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2007


okładka numeru 2/2007

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Kaja Kaźmierska
Ramy społeczne pamięci
The Social Framework of Memory

Katarzyna Stańczak - Wiślicz
"Pamiętnik Dawida Rubinowicza" jako zapis świata rozbitego
Dawid Rubinowicz's "Diary" as a Record of a Divided World

Janusz Smykowski
Indywidualna i społeczna adaptacja do cierpienia w warunkach zewnętrznego przymusu
Individual and Ciollective Adaptation to Suffering in Conditions of External Duress

Marta Zawodna
Wokół tego, co pozostało. Biograficzne podejście do badań nad szczątkami ludzkimi na przykładzie włosów eksponowanych w Muzeum Auschwitz-Birkenau
About what Is Left. A Biographical Approach to Research on Human Remains, Using the Example of the Hair Exhibited in the Auschwitz-Birkenau Museum

Marcin Zaremba
Mit mordu rytualnego w powojennej Polsce. Archeologia i hipotezy
The Myth of Ritual Murder in Post-war Poland. Archaelogy and Hypotheses

Aleksandra Herman
Pęknięta wspólnota. Analiza wybranych aspektów polityki lokalnej w dwuwyznaniowej wsi
A Divided Community. An Analysis of Selected Aspects of Local Politics in a Two-faith Village

Grzegorz Francuz
Miejsce religii w liberalnej demokracji
The Place of Religion in a Liberal Democracy

Katarzyna Zielińska
Spory wokół teorii sekularyzacji
The Disputes over the Theory of Secularisation

Maria Libiszowska - Żółtkowska
Wokół definicji i kategoryzacji nowych ruchów religijnych
About the Definition and Classification of New Religious Movements


FAKTY I PROBLEMY

Bronisław Gołębiowski
Profesjonalizm i firma jako wartości etosowe obywatela-właściciela. Małe studium przypadku
Professionalism and the Company as Values for a Citizen-ovner. A Small Case Study


OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Review and Discussions)

Marian Kępiński
Zrozumieć wojnę - czy to możliwe?
(rec.: Andrzej Zwoliński, Wojna. Wybrane zagadnienia, Kraków 2003)

Elżbieta Tarkowska
Tożsamość w czasach Zagłady
(rec.: Małgorzata Melchior, Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni "na aryjskich papierach". Analiza doświadczenia biograficznego, Warszawa 2004)

Stanisław Burdziej
Religie publiczne w nowoczesnym świecie
(rec.: J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005)

Arkadiusz Jabłoński
Socjologia moralności jako nauka empiryczna
(rec.: Janusz Mariański, Socjologia moralności, Lublin 2006)

Barbara Cieślińska
Rola kultury w przezwyciężaniu lub utrwalaniu marginalizacji
(rec.: Leon Dyczewski [red.], Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, Lublin 2005)