Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 2/2008

Z Katalog.Czasopism.pl

Wersja Joa (dyskusja | edycje) z dnia 12:49, 7 lis 2008

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2008


okładka numeru
2/2008


ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Marcin Zaremba
Trauma Wielkiej Wojny. Psychospołeczne konsekwencje drugiej wojny światowej
The Trauma of the Great War: The Psycho-sociological Consequences of the Second World War

Konrad Miciukiewicz
Po drugiej stronie Schengen: Polska w postnarodowym ładzie migracyjnym
On the Other Side of Schengen: Poland in Post-national Migration regime

Barbara Pasamonik
Imigrantki w społeczeństwach Zachodu. Emancypacja i integracja
Immigrants in Western Societies: Emancipation and Integration

Anna Rosińska-Kordasiewicz
Służąca, pracownik, domownik. Polki jako pomoce domowe w Neapolu w kontekście retradycjonalizacji instytucji
Servant - Worker - Family Member: Polish Women as Domestic Workers in Naples

Krystyna Janicka Michał Bojanowski
Stosunek do imigrantów i polityki imigracyjnej w Polsce: specyfika postaw oraz ich uwarunkowania
Attitudes towards Immigrats and Immigration Policies in Poland: the Main Characteristics and Determinants

Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Separacja, integracja czy asymilacja? Strategie adaptacyjne osiadłych w Polsce imigrantów z Ukrainy i z Wietnamu
Separation, Integration or Assimilation? The Strategy for Adaptation Employed by Ukrainian and Vietnamese Immigrants Who Have Settled in Poland

Maciej Sekerdej
Antysemityzm: postawa indywidualna czy norma kulturowa?
Anti-Semitism: An Individual Attitude or a Cultural Norm?

Michał Moch Nasza walka z Żydami Sayyida Qutba - arabski fundamentalistyczny pamflet na Żydów i judaizm w kontekście europejskiego dyskursu antysemickiego
Sayyid Qutb's Our Fight with Jews: The Arab Muslim Fundamentalist Pamphlet against Judaism and the Jews in a Context of the European Anti-Semitic Discourse

Jarosław Załęcki
Stereotypy i uprzedzenia wobec Niemców. Przypadek Gdańska
Stereotypes and Prejudice against Germans. The Example of Gdańsk

Nicole Dołowy
Możliwości rewitalizacji zagrożonych języków: między odpowiedzialnością państwa a działaniami mniejszości językowych
The Possibility of Revitalising Endagered Languages: Between the Responsibilities of the State and the Action of Minorities

FAKTY i PROBLEMY

Elżbieta Janicka
Mord rytualny z aryjskiego paragrafu. O książce Jana Tomasza Grossa Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści
Ritual Murder according to Aryan Rules. About Jan Tomasz Gross's Book Fear: Antisemitism in Poland after Auschwitz: An Essay in Historical Interpretation

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Review and Discussions)

Andrij Portnow
Nowe spojrzenie na współczesną historiografię ukraińską
(rec.: Tomasz Stryjek, Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004, Warszawa 2007)

Kinga Schlesinger
Nacjonalizm wczoraj, dziś i jutro
(rec.: Anthony D. Smith, Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, Warszawa 2007)

Michał Głuszkowski
Czym jest stygmat społeczny? Ujęcie całościowe
(rec.: Elżbieta Czykwin, Stygmat społeczny, Warszawa 2007)

Agnieszka Nikliborc
Marks, kapitalizm i Holokaust
(rec.: Piotr Kendziorek, Antysemityzm a społeczeństwo mieszczańskie. W kręgu interpretacji neomarksistowskich, Warszawa 2004)

Noty bibliograficzne (opracowała Elżbieta Tarkowska)