Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 3/2006

Z Katalog.Czasopism.pl

Wersja Skrypt importujący tekst (dyskusja) z dnia 11:41, 2 lut 2007

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2006


okładka numeru 3/2006


Elżbieta Tarkowska
Pięćdziesiąt lat „Kultury i Społeczeństwa”: elementy ciągłości
i zmiany

Elżbieta Tarkowska, Piotr Gliński
Andrzej Siciński (20 V 1924 – 26 IX 2006)

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Grażyna Kubica
„Taki Krakauer prawdziwy”. Krakowskie korzenie Feliksa Grossa

Róża Sułek
Stanisław Ossowski we Lwowie 1939-1941: pod presją historii
i ocen

Mirosław Chałubiński
Uwagi o aktualności koncepcji teoretycznych Stanisława Ossowskiego

Beata Borawska
Józef Chałasiński. O aktualności Jego myśli i jej przydatności
do współczesnych badań nad awansem edukacyjnym

Mirosława Jaworowska
Europa, europejskość i naród w twórczości Józefa Chałasińskiego

Krystyna Lutyńska
Lata 1959–1960 widziane oczyma łódzkiego socjologa.
Na podstawie pamiętników Jana Lutyńskiego

Zbigniew Bokszański
Teoria i socjologia kultury Antoniny Kłoskowskiej

Antoni Sułek
Irena Nowakowska – ostatnia z rodu Stefana Czarnowskiego

Antoni Sułek
Shmuel N. Eisenstadt doktorem honorowym Uniwersytetu Warszawskiego

Mowa Profesora Eisenstadta

Shmuel N. Eisenstadt
„Etyka protestancka” a nowoczesność – Weber i poza Weberem. Analiza porównawcza

KOMENTARZE

Jerzy Szacki
Eisenstadt: wierny i niewierny uczeń Maxa Webera

Zdzisław Krasnodębski
Prawdziwie nowoczesna teoria nowoczesności

Rafał Drozdowski, Marcin Lubaś, Grzegorz Bryda
Wokół książki Mirosławy Marody i Anny Gizy-Poleszczuk „Przemiany więzi społecznych”

DOKUMENTY HISTORII NAUK SPOŁECZNYCH

Stanisław Ossowski
Uwagi o prowadzeniu seminarium dla starszych studentów
na Wydziale Filozoficzno-Społecznym

Stanisław Ossowski
Idee i programy. Z zagadnień współczesnej kultury socjalistycznej

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE

Grażyna Kubica
Odyseja antropologa i jego biografia. Rzecz o książce Michaela
W. Younga „Malinowski: Odyssey of an Antropologist, 1884-1920” (rec.: M.W. Young, Malinowski: Odyssey
of an Anthropologist 1884-1920, New Heaven-London 2004)

Jakub Jąkalski
Odys na Trobriandach (rec.: M.W. Young, Malinowski: Odyssey of an Anthropologist 1884-1920, New Heaven-London 2004)

Mirosława Jaworowska
Władysław Grabski jako socjolog wsi i współtwórca Drugiej Rzeczypospolitej (rec.: K. Korab, Władysław Grabski jako socjolog wsi, Warszawa 2004)

Bronisław Gołębiowski
Księga wspomnień o człowieku mądrym i dobrym (rec.: J. Cofałka, J. Kulpińska {red.], Jan Szczepański. Humanista – uczony – państwowiec. Księga wspomnień, Warszawa 2005)

Marek Ziółkowski
Badanie polityki jest możliwe (rec.: M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce
po 1989 roku, Warszawa 2004)

Maciej D. Kryszczuk
Poszukiwanie tożsamości a globalne procesy społeczne. Diagnozy polskich socjologów (rec.: W. Wesołowski, J. Włodarek [red.], Kręgi integracji i rodzaje tożsamości, Warszawa 2005)

Contents