Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 4/2002

Z Katalog.Czasopism.pl

Wersja Skrypt importujący tekst (dyskusja) z dnia 11:41, 2 lut 2007

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2002


okładka numeru 4/2002


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Dorota Lepianka
Czym jest wykluczenie społeczne? Wprowadzenie do europejskich debat na temat ekskluzji

Henryk Domański
Ubóstwo w strukturze społecznej w Bułgarii, Polsce, Rosji, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech

Michał Łuczewski
„To żadna przyjemność prosić”. Studium empiryczne żebractwa miejskiego

Tomasz Rakowski
Antropolog jako wizytator nędzy. Rozważania o kulturze niemocy

Krystyna Szafraniec
Polskie residuum systemowe, czyli pytanie o rolę wsi i chłopów
w procesach przekształceń ustrojowych

Maciej Tymiński
Funkcjonowanie klik w zakładach przemysłowych (1950–1970)

Urszula Swadźba
Geneza i ewolucja śląskiego etosu pracy

Andrzej Tymowski (22 XII 1922 – 15 X 2002)
(Antoni Sułek)

Wojciech Zaborowski (11 XII 1952 – 26 VII 2002)
(Bogdan W. Mach)

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

Ludwika Włodek
Bieda a fundamentalizm islamski

Dorota Hall
Porządek sakralny ery konsumpcji. O bogatych i biednych
w popularnym nurcie New Age

FAKTY I PROBLEMY

Elżbieta Tarkowska
Sto lat badań ubóstwa: kierunki zmian i nowe tematy

Katarzyna Korzeniewska
Konferencja o ubóstwie w warunkach transformacji: przypadek krajów postkomunistycznych

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE

Krystyna Janicka
Czy musimy pozostawać bezradni wobec bezrobocia i biedy
w Polsce? (rec.: W. Warzywoda-Kruszyńska [red.], Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie?, Łódź 2001)

Irena Reszke
Kobiety w rodzinie i na rynku pracy (rec.: B. Balcerzak-Paradowska i in. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990-1999, Warszawa 2001)

Elżbieta Tarkowska
Sukcesy i trudności sektora obywatelskiego (rec.: P. Gliński i in. [red.], Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Warszawa 2002)

Antoni Sułek
„Lustracje społeczne” Stanisława Rychlińskiego

Marek Jeżowski
O przemianach moralności teoretycznie i empirycznie
(rec.: J. Mariański, Kryzys moralności czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Lublin 2001)

Bronisław Gołębiowski
Humanistyczne czasopisma naukowe: wybrane tytuły z lat 2001-2002

Noty bibliograficzne (oprac. Bronisław Gołębiowski)