Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Meander: Różnice pomiędzy wersjami

Z Katalog.Czasopism.pl

(Opis)
 
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 3: Linia 3:
 
::[[:Kategoria:sieciowe i papierowe|sieciowe i papierowe]] [[:Kategoria:roczniki|roczniki]]<br />
 
::[[:Kategoria:sieciowe i papierowe|sieciowe i papierowe]] [[:Kategoria:roczniki|roczniki]]<br />
 
::[[:Kategoria:prenumerata krajowa|prenumerata krajowa]]<br />
 
::[[:Kategoria:prenumerata krajowa|prenumerata krajowa]]<br />
Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: [[:Kategoria:Spisy treści 2005|2005]] [[:Kategoria:Spisy treści 2006|2006]] [[:Kategoria:Spisy treści 2007|2007]] [[:Kategoria:Spisy treści 2008|2008]] [[:Kategoria:Spisy treści 2009|2009]] [[:Kategoria:Spisy treści 2010|2010]] [[:Kategoria:Spisy treści 2011|2011]] [[:Kategoria:Spisy treści 2012|2012]] [[:Kategoria:Spisy treści 2013|2013]] [[:Kategoria:Spisy treści 2014|2014]] [[:Kategoria:Spisy treści 2015|2015]] [[:Kategoria:Spisy treści 2016|2016]] [[:Kategoria:Spisy treści 2017|2017]] [[:Kategoria:Spisy treści 2018|2018]] [[:Kategoria:Spisy treści 2019|2019]]<br />
+
Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: [[:Kategoria:Spisy treści 2005|2005]] [[:Kategoria:Spisy treści 2006|2006]] [[:Kategoria:Spisy treści 2007|2007]] [[:Kategoria:Spisy treści 2008|2008]] [[:Kategoria:Spisy treści 2009|2009]] [[:Kategoria:Spisy treści 2010|2010]] [[:Kategoria:Spisy treści 2011|2011]] [[:Kategoria:Spisy treści 2012|2012]] [[:Kategoria:Spisy treści 2013|2013]] [[:Kategoria:Spisy treści 2014|2014]] [[:Kategoria:Spisy treści 2015|2015]] [[:Kategoria:Spisy treści 2016|2016]] [[:Kategoria:Spisy treści 2017|2017]] [[:Kategoria:Spisy treści 2018|2018]] [[:Kategoria:Spisy treści 2019|2019]] [[:Kategoria:Spisy treści 2020|2020]]<br />
 
----
 
----
 
== Kontakt z redakcją ==
 
== Kontakt z redakcją ==
Linia 10: Linia 10:
 
e-mail: meander@inbox.com<br />
 
e-mail: meander@inbox.com<br />
 
redakcja:<br />
 
redakcja:<br />
Mikołaj Szymański (red. nacz.), Adam Ziółkowski, Jan Kwapisz (sekr.)<br />
+
Jan Kwapisz (red. nacz.), Adam Ziółkowski, Helena Teleżyńska (sekr.)<br />
 
adres: Instytut Filologii Klasycznej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-047 Warszawa<br />
 
adres: Instytut Filologii Klasycznej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-047 Warszawa<br />
tel: (48) 22 826 93 47<br />
+
tel: 604 300 815<br />
  
 
== Kontakt z wydawcą ==
 
== Kontakt z wydawcą ==
Linia 101: Linia 101:
 
=== 2019 ===
 
=== 2019 ===
 
[[ Meander 2019 ]]<br />
 
[[ Meander 2019 ]]<br />
 +
=== 2020 ===
 +
[[ Meander 2020 ]]<br />
 
<br />
 
<br />
  

Aktualna wersja na dzień 11:15, 28 lis 2020


Kategorie: Filozofia i antropologia Historia Literatura Sztuka

sieciowe i papierowe roczniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Spis treści

[edytuj] Kontakt z redakcją

kontakt:
www: Meander
e-mail: meander@inbox.com
redakcja:
Jan Kwapisz (red. nacz.), Adam Ziółkowski, Helena Teleżyńska (sekr.)
adres: Instytut Filologii Klasycznej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-047 Warszawa
tel: 604 300 815

[edytuj] Kontakt z wydawcą

wydawca: Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk
adres: Pałac Kultury i Nauki, Wydział Nauk Społecznych, 00-901 Warszawa
tel.: (022) 620 33 52
fax: (022) 620 33 52
e-mail: wydzial1@pan.pl

ISSN: 0025-6285
rok założenia: 1946
periodyczność: roczniki
medium: sieciowe i papierowe
format: 240x170 mm
nakład: 300 egz.

[edytuj] Opis

„Meander” został założony wkrótce po zakończeniu drugiej wojny światowej przez dwóch światowej sławy starożytników: filologa klasycznego Kazimierza Kumanieckiego i archeologa Kazimierza Michałowskiego. W „Meandrze” zamieszczane są artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia, popularyzujące wiedzę o kulturze świata starożytnego: literaturach i językach klasycznych, starożytnej historii i filozofii, recepcji antyku w Europie i historii studiów starożytniczych w Polsce. W „Meandrze” przedstawiane są prace zarówno czołowych, jak i młodych polskich uczonych. Czasopismo jest skierowane do szerokiego kręgu osób zainteresowanych kulturą antyczną.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail lub na dyskietce albo płycie CD/DVD. Przyjmiemy jednak również maszynopisy i rękopisy. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Autor pozostaje wyłącznym właścicielem praw autorskich. Otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf), ale nie nadbitki. Choć może się to wydawać oczywiste, przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).

2. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Dołączenie streszczeń po angielsku i po łacinie będzie mile widziane.

3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach, w następującej formie: Th. A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154. M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440. K. Kumaniecki, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109. M. Campbell, Three Notes on Alexandrine Poetry, Hermes 102, 1974, s. 38–46. Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu. Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Jeśli ułatwi to lekturę, po „op. cit.” należy wskazać przypis z pełnym adresem: Schmitz, op. cit. (zob. wyżej, przyp. 3), s. 91–99, lub podać skrócony tytuł zamiast „op. cit.”

4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty: Hom. Il. I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. Oed. Col. 103; Pl. Men. 70 b – 73 c; Aristot. Metaph. IV 1007 a 21–26; Cic. De or. III 93–95; Quint. Inst. VIII 6, 44.

[edytuj] Prenumerata

"Meander" jest obecnie dostępny w wersji elektronicznej na stronie Czytelni Czasopism PAN.

[edytuj] Spisy treści

Spis zawartości wszystkich numerów "Meandra" od początku (1946 r.) do 2005 r. jest dostępny w bazie BazHum: spisy treści od 1946 r.

[edytuj] 2005

Meander 1/2005
Meander 2/2005
Meander 3/2005
Meander 4/2005

[edytuj] 2006

Meander 1-2/2006
Meander 3-4/2006

[edytuj] 2007

Meander 1-2/2007
Meander 3-4/2007

[edytuj] 2008

Meander 1-4/2008

[edytuj] 2009-2012

Meander 2009-2012

[edytuj] 2013

Meander 2013

[edytuj] 2014

Meander 2014

[edytuj] 2015

Meander 2015

[edytuj] 2016

Meander 2016

[edytuj] 2017

Meander 2017

[edytuj] 2018

Meander 2018

[edytuj] 2019

Meander 2019

[edytuj] 2020

Meander 2020

[edytuj] Publikacje książkowe

Obecnie „Meander” nie publikuje książek. Kiedyś były to serie „Biblioteka Meandra”, „Auctarium Maeandreum”, „Świat Starożytny” i bibliografia „Antyk w Polsce”.