Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Meander: Różnice pomiędzy wersjami

Z Katalog.Czasopism.pl

(Kontakt z redakcją)
(Opis)
Linia 38: Linia 38:
 
zarówno czołowych, jak i młodych polskich uczonych. Czasopismo jest skierowane
 
zarówno czołowych, jak i młodych polskich uczonych. Czasopismo jest skierowane
 
do szerokiego kręgu osób zainteresowanych kulturą antyczną.<br />
 
do szerokiego kręgu osób zainteresowanych kulturą antyczną.<br />
 +
 +
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
 +
 +
1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail lub na dyskietce albo płycie CD/DVD. Przyjmiemy jednak również maszynopisy i rękopisy. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Autor pozostaje wyłącznym właścicielem praw autorskich. Otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf), ale nie
 +
nadbitki. Choć może się to wydawać oczywiste, przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).
 +
 +
2. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Dołączenie streszczeń po angielsku i po łacinie będzie mile widziane.
 +
 +
3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach, w następującej formie:
 +
Th. A. Schmitz, ''Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung'', Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154.
 +
M. Cary, H. H. Scullard, ''Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna'', przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440.
 +
K. Kumaniecki, ''Nad prozą antyczną'', [w:] ''O sztuce tłumaczenia'', oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109.
 +
M. Campbell, ''Three Notes on Alexandrine Poetry'', Hermes 102, 1974, s. 38–46.
 +
Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu.
 +
Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Jeśli ułatwi to lekturę, po „op. cit.” należy wskazać przypis z pełnym adresem: Schmitz, op. cit. (zob. wyżej, przyp. 3), s. 91–99, lub podać skrócony tytuł zamiast „op. cit.”
 +
 +
4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty:
 +
Hom . ''Il.'' I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. ''Oed. Col.'' 103; Pl. ''Men.'' 70 b – 73 c; Aristot. ''Metaph.'' IV 1007 a 21–26; Cic. ''De or.'' III 93–95; Quint. ''Inst.'' VIII 6, 44.
 +
 
== Prenumerata ==
 
== Prenumerata ==
  

Wersja z 02:06, 29 kwi 2010


Kategorie: Filozofia i antropologia Historia Literatura Sztuka

sieciowe i papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2005 2006 2007


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: Meander
e-mail: meander@inbox.com
redakcja:
Zbigniew Danek, Mikołaj Szymański (red. nacz.), Adam Ziółkowski, Jan Kwapisz (sekr.)
adres: Pałac Kultury i Nauki, pok. 2119, 00-901 Warszawa
tel: (48) 22 618 94 44

Kontakt z wydawcą

wydawca: Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk
adres: Pałac Kultury i Nauki, Wydział Nauk Społecznych, 00-901 Warszawa
tel.: (022) 620 33 52
fax: (022) 620 33 52
e-mail: wydzial1@pan.pl

ISSN: 0025-6285
rok założenia: 1946
periodyczność: kwartalniki
medium: sieciowe i papierowe
format: 240x170 mm
nakład: 300 egz.

Opis

„Meander” został założony wkrótce po zakończeniu drugiej wojny światowej przez dwóch światowej sławy starożytników: filologa klasycznego Kazimierza Kumanieckiego i archeologa Kazimierza Michałowskiego. W „Meandrze” zamieszczane są artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia, popularyzujące wiedzę o kulturze świata starożytnego: literaturach i językach klasycznych, starożytnej historii i filozofii, recepcji antyku w Europie i historii studiów starożytniczych w Polsce. W „Meandrze” przedstawiane są prace zarówno czołowych, jak i młodych polskich uczonych. Czasopismo jest skierowane do szerokiego kręgu osób zainteresowanych kulturą antyczną.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail lub na dyskietce albo płycie CD/DVD. Przyjmiemy jednak również maszynopisy i rękopisy. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Autor pozostaje wyłącznym właścicielem praw autorskich. Otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf), ale nie nadbitki. Choć może się to wydawać oczywiste, przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).

2. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Dołączenie streszczeń po angielsku i po łacinie będzie mile widziane.

3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach, w następującej formie: Th. A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154. M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440. K. Kumaniecki, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109. M. Campbell, Three Notes on Alexandrine Poetry, Hermes 102, 1974, s. 38–46. Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu. Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Jeśli ułatwi to lekturę, po „op. cit.” należy wskazać przypis z pełnym adresem: Schmitz, op. cit. (zob. wyżej, przyp. 3), s. 91–99, lub podać skrócony tytuł zamiast „op. cit.”

4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty: Hom . Il. I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. Oed. Col. 103; Pl. Men. 70 b – 73 c; Aristot. Metaph. IV 1007 a 21–26; Cic. De or. III 93–95; Quint. Inst. VIII 6, 44.

Prenumerata

Dystrybucją "Meandra" zajmuje się wydawnictwo Elipsa.

Spisy treści

2005

Meander 1/2005
Meander 2/2005
Meander 3/2005
Meander 4/2005

2006

Meander 1-2/2006
Meander 3-4/2006

2007

Meander 1-2/2007

Publikacje książkowe

Obecnie „Meander” nie publikuje książek. Kiedyś były to serie „Biblioteka Meandra”, „Auctarium Maeandreum”, „Świat Starożytny” i bibliografia „Antyk w Polsce”.