Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Nowa Europa Wschodnia

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Polityka i społeczeństwo

papierowe dwumiesięczniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2008 2009


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://new.org.pl
e-mail: redakcja@kew.org.pl
redakcja:
Małgorzata Nocuń, Sławomir Popowski, Paweł Mażejka, Magdalena Jankowska
red. nacz.: Andrzej Brzeziecki
adres: pl. Biskupa Nankiera 17, 50-140 Wrocław
tel: +48 71 3421681
fax: +48 71 7181956

Kontakt z wydawcą

wydawca: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
adres: pl. Biskupa Nankiera 17, 50-140 Wrocław

ISSN: 1899-5543
rok założenia: 2008
periodyczność: dwumiesięczniki
medium: papierowe
format: 195x235
objętość: 176 stron
nakład: 3000 egzemplarzy

Opis

Forum wymiany poglądów na temat polskiej polityki wschodniej, wydarzeń politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych na terenie Europy Wschodniej w jej jak najszerszym pojęciu.
Adresatami pisma są przede wszystkim trzy grupy ludzi (które zapewne wzajemnie się przenikają):
- wykładowcy i studenci kierunków takich jak: filologia rosyjska, rosjoznawstwo, wschodoznawstwo, ukrainistyka, białorutenistyka oraz w jakimś zakresie politologia, historia, stosunki międzynarodowe, slawistyka, bałkanistyka;
- politycy, urzędnicy, analitycy, dziennikarze, przedsiębiorcy i działacze organizacji pozarządowych, których działalność pokrywa się geograficznie z polem zainteresowania „NEW”;
- wszyscy, którzy dla własnych potrzeb interesują zagadnieniami poruszanymi przez pismo.
Pismo jest niezależne od jakichkolwiek podziałów politycznych na polskiej scenie politycznej. Polska polityka zagraniczna może być albo mądra, albo nie – i to jest główny podział. Natomiast to, czy będzie prawicowa czy lewicowa to rzecz wtórna. Dlatego chcemy, aby na łamach „Nowej Europy Wschodniej” spotykali się publicyści i autorzy wszystkich światopoglądów, o ile szanują ogólne demokratyczne wartości i podzielają te przekonania, które bliskie były takim mężom stanu jak Jan Nowak-Jeziorański i Jerzy Giedroyc. Podziały polsko-polskie czasem utrudniają zamysł nad rzeczywistymi interesami Polski.
Merytoryczna zawartość kolejnych numerów pisma jest wypełniana na bieżąco – przy czym głównym staraniem redakcji jest wyważenie między aktualnością poruszanych spraw a ponadcodziennym charakterem pisma.

Rada Redakcyjna:
Bogumiła Berdychowska – Forum Polsko-Ukraińskie – przewodnicząca Rady Redakcyjnej
Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia
Adolf Juzwenko – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przewodniczący Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Jacek Michałowski – dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Jan Malicki – dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Włodzimierz Marciniak – ISP PAN, Uniwersytet Warszawski
Prof. Grzegorz Przebinda – Uniwersytet Jagielloński
Prof. Andrzej Romanowski – Uniwersytet Jagielloński
Jolanta Darczyńska – dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
Piotr Tyma – prezes Związku Ukraińców w Polsce
Marek Kornat – Polska Akademia Nauk
Piotr Kosiewski – Fundacja Batorego
Jan Andrzej Dąbrowski – prezes Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

Cena pojedynczego egzemplarza w prenumeracie 14 zł.

Spisy treści

2008

Nowa Europa Wschodnia 1 (1) 2008
Nowa Europa Wschodnia 2 (2) 2008

2009

Nowa Europa Wschodnia 1 (3) 2009
Nowa Europa Wschodnia 2 (4) 2009
Nowa Europa Wschodnia 3-4 (5-6) 2009
Nowa Europa Wschodnia 5 (7) 2009

Omówienia z „Witryny”

Łukasz Grzesiczak, ANDRZEJ STASIUK JEDZIE DO ROSJI