Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pro Arte

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Studenckie i młodzieżowe

papierowe kwartalniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://proarte.net.pl
e-mail: redakcja@proarte.net.pl
redakcja:
red. nacz.: Karol Francuzik
adres: Al. Niepodległości 4, Collegium Novum, pok. 17a, 61-874 Poznań
tel: (61) 662 73 14, 0600 081 737
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalna Pro Arte
adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań; ul. Kraszewskiego 24/6 60-519 Poznań

ISSN: 1426-2398
rok założenia: 1996
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 120 stron
nakład: 1500 egzemplarzy

Opis

Kwartalnik powołany do życia w 1996 roku przez studentów poznańskiej polonistyki oraz Akademii Sztuk Pięknych (Elżbieta Blamowska, Justyna Guziak, Ola Kuźma, Grzegorz Lipski oraz Mikołaj Jazdon). Obecnie redakcję współtworzą studenci i absolwenci polonistyki lub historii sztuki: Karol Francuzik (redaktor naczelny), Ewa Dobosiewicz, Wojciech Dobosiewicz, Piotr Kusiak, Anna Borzeskowska i Sylwia Łukaszewicz. Za moment przełomowy dla PRO ARTE można uznać wydanie ósmego numeru pisma, w którym większy niż dotychczas nacisk położono na promowanie twórczości młodych roczników. Przyjęta też wtedy przez redakcję zasada przemienności numerów – profilowanych tematycznie i magazynowych – zaowocowała wydaniami poświęconymi: kulturze Poznania (nr 9), tematyce kobiecej (nr 11), Mikołajowi Sępowi Szarzyńskiemu (nr 13) czy tzw. rocznikom siedemdziesiątym (nr 14/15). Ukazała się też specjalna „mickiewiczowska” edycja kwartalnika (grudzień 1998). Począwszy od numeru jedenastego PRO ARTE stało się pismem o zasięgu ogólnopolskim, co wpłynęło na znaczne poszerzenie grona stałych współpracowników i różnorodność publikowanych tekstów.

Prenumerata

Spisy treści

1999

Pro Arte 11 (1999)

2000

Pro Arte 13 (2000)

2001

Pro Arte 14-15 (2001)

2002

Pro Arte 16-17 (2002)

2003

Pro Arte 18 (2003)

2004

Pro Arte 19 (2004)
Pro Arte 20 (2004)

2005

Pro Arte 21 (2005)

2006

Pro Arte 22 (2006)

2007

Pro Arte 23 (2007)
Pro Arte 24 (2007)

2008

Pro Arte 25 (2008)
Pro Arte 26 (2008)

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”