Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Twórczość

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Krytyka

papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/cz_tworczosc
e-mail: tworczosc@bn.org.pl
redakcja:
red. nacz.: Bohdan Zadura
adres: ul. Wiejska 16, 00-490 Warszawa
tel: (0-22) 6289507, 6271552
fax: (0-22) 6289507

Kontakt z wydawcą

wydawca: Biblioteka Narodowa
adres: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

ISSN: 0041-4727
rok założenia: 1945
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 160 s. stron
nakład: 1750 egzemplarzy

Opis

Najstarsze polskie pismo literackie, wydawane nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku. Pismo utrzymuje swój warsztatowy profil, będąc miejscem prezentacji i publicznej oceny aktualnie powstających prac literackich (nim te ukażą się w formie książkowej). Specjalnością TWÓRCZOŚCI jest prezentacja najnowszej prozy polskiej, w równiej mierze pisarzy o dużym dorobku, jak i debiutantów. Połowę objętości każdego zeszytu wypełnia test prozatorski, niekiedy jest to powieść drukowana w całości lub odcinkach. Prezentację tę uzupełniają dwa lub trzy zestawy wierszy oraz – w tej samej liczbie – szkice o literaturze. Stałym elementem każdego numeru są działy recenzenckie (Książka miesiąca i Wśród książek) zawierające omówienia książek poetyckich, prozatorskich i literaturoznawczych. Ponadto TWÓRCZOŚĆ zamieszcza sporo not i przyczynków w działach Na widnokręgu, Przegląd zagraniczny, Noty, w tym kilka rubryk autorskich (m.in. Małgorzaty Baranowskiej i Leszka Bugajskiego). Od wielu lat każdy numer zamykają kolumny prowadzone przez Henryka Berezę.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. kwartalna: 21,00 PLN

2. półroczna: 42,00 PLN

3. roczna: 84,00 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. roczna: 70,00 EUR

2. roczna: 90,00 USD

Spisy treści

2000

Twórczość 1/2000
Twórczość 2/2000
Twórczość 3/2000
Twórczość 4/2000
Twórczość 5/2000
Twórczość 6/2000
Twórczość 7/2000
Twórczość 8/2000
Twórczość 9/2000
Twórczość 10 (659) 2000
Twórczość 11/2000
Twórczość 12/2000

2001

Twórczość 1/2001
Twórczość 2/2001
Twórczość 3/2001
Twórczość 4/2001
Twórczość 5/2001
Twórczość 6/2001
Twórczość 7/2001
Twórczość 8/2001
Twórczość 9/2001
Twórczość 10/2001
Twórczość 11/2001
Twórczość 12/2001

2002

Twórczość 1/2002
Twórczość 2/2002
Twórczość 3/2002
Twórczość 4/2002
Twórczość 5-6/2002
Twórczość 7-8/2002
Twórczość 9/2002
Twórczość 10/2002
Twórczość 11-12/2002

2003

Twórczość 1/2003
Twórczość 2-3/2003
Twórczość 4/2003
Twórczość 5/2003
Twórczość 6/2003
Twórczość 7-8/2003
Twórczość 9/2003
Twórczość 10/2003
Twórczość 11/2003
Twórczość 12/2003

2004

Twórczość 1/2004
Twórczość 2-3/2004
Twórczość 4/2004
Twórczość 5/2004
Twórczość 6/2004
Twórczość 7-8/2004
Twórczość 9/2004
Twórczość 10/2004
Twórczość 11/2004
Twórczość 12/2004

2005

Twórczość 1/2005
Twórczość 2-3/2005
Twórczość 4/2005
Twórczość 5/2005
Twórczość 6/2005
Twórczość 7/2005
Twórczość 8/2005
Twórczość 9/2005
Twórczość 10/2005
Twórczość 11/2005
Twórczość 12/2005

2006

Twórczość 1/2006
Twórczość 2/2006
Twórczość 3/2006
Twórczość 4/2006
Twórczość 5/2006
Twórczość 6/2006
Twórczość 7/2006
Twórczość 8/2006
Twórczość 9/2006
Twórczość 10/2006
Twórczość 11/2006
Twórczość 12/2006

2007

Twórczość 1/2007
Twórczość 2/2007
Twórczość 3/2007
Twórczość 4/2007
Twórczość 5/2007
Twórczość 6/2007
Twórczość 7/2007
Twórczość 8/2007
Twórczość 9/2007
Twórczość 10/2007
Twórczość 11/2007
Twórczość 12/2007

2008

Twórczość 1/2008
Twórczość 2/2008
Twórczość 3/2008
Twórczość 4/2008
Twórczość 5/2008
Twórczość 6/2008

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”