Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Migotania

Z Katalog.Czasopism.pl

(Przekierowano z Migotania, przejaśnienia)

Kategorie: Literatura

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Spis treści

Kontakt z redakcją

KONTAKT:
www: http://www.migotania.pl/
e-mail: joa@migotania.pl, kfiryn@migotania.pl

REDAKCJA:
red. nacz.: Zbigniew Joachimiak
Sekretarz redakcji: Karolina Firyn
adres: al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk
tel: (58) 345 25 94
fax: (58) 345 25 94

Kontakt z wydawcą

wydawca: Literatura Net Pl sp. z o. o.
adres: al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk

ISSN: 1730-6531
rok założenia: 2002, w roku 2011 czasopismo przyjęło nazwę „Migotania”
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: A3
objętość: 36-56 stron
nakład: 600 egzemplarzy

Opis

Pierwszy numer „Migotań, przejaśnień” ukazał się w czerwcu 2002 roku. Początkowo plany były dosyć skromne. Zaledwie „wielodniowa jednodniówka” upamiętniająca noc poetów zorganizowaną z okazji wydania wyboru wierszy Zbigniewa Joachimiaka (i nosząca skrócony tytuł przejęty z tegoż tomiku). Jednak troje przyjaciół (Zbigniew Joachimiak, Antoni Pawlak, Władysław Zawistowski) postanowili kontynuować wydawanie „Migotań, przejaśnień” i tak gazeta ukazuje się nieprzerwanie aż do dziś. Choć jej losy, a przede wszystkim skład redakcji oraz współpracowników ulegał znaczącym zmianom. Początkowo troje wspomnianych wcześniej kolegów wspólnie współredagowało pismo. Nie wybrali spośród siebie redaktora naczelnego, ponieważ nie miało to specjalnego znaczenia. Ważne było, że tworzyli niezależne pismo, które skupiało wokół siebie coraz większą grupę ludzi związanych z szeroko pojętą literaturą, że tworzyli gazetę bazując na własnych potrzebach, pomysłach, że realizowali swoje marzenia. W tym okresie silnie związani z „Migotaniami, przejaśnieniami” byli m. in. Miriam Akavia, Edward Balcerzan, Kazimierz Brakoniecki, Marta Fox, Krzysztof Gąsiorowski, Julia Hartwig, Anna Janko, Maria Jentys, Andrzej Żurowski, Bogusław Żyłko, Tadeusz Różewicz, ks. Jan Sochoń, Janusz Styczeń, Andrzej K. Waśkiewicz, Grzegorz Musiał, Jacek Kaczmarek, Andrzej C. Leszczyński, Jerzy Limon, Artur D. Liskowacki i wiele innych równie znamienitych osób.

Poważne zmiany w redakcji nadeszły w roku 2006. Wówczas Antoni Pawlak oraz Władysław Zawistowski odeszli z redakcji (chociaż do dnia dzisiejszego współpracują z gazetą), natomiast Zbigniew Joachimiak został redaktorem naczelnym. Nie spowodowało to znacznych zmian w samym kwartalniku. Jego forma i idea były kontynuowane, a właściwie są kontynuowane nadal. W tym czasie do grona autorów i współpracowników dochodzi wiele nowych osób m.in. Józef Baran, Izabela Fietkiewicz-Paszek, Anna Frajlich-Zając, Ewa Graczyk, Bartosz Jastrzębski, Janusz A. Kobierski. Pismo kontynuuje politykę otwartości na wszelkie nurty, różne pokolenia i kręgi artystyczno-intelektualne.

Kwartalnik jest bogaty zarówno w gatunki literackie, jak i w nazwiska widniejące pod poszczególnymi tekstami. W „Migotaniach, przejaśnieniach” pojawiają się bowiem autorzy z różnych środowisk z całego kraju i nie tylko (m. in. poeci z emigracji, czy obcojęzyczne teksty przetłumaczone na język polski). Drukowani są artyści z dużym dorobkiem, pisarze niesłusznie zapomniani. Warto wymienić choćby takich autorów jak Helena Raszka lub Erwin Kruk. Jednak na łamach każdego numeru znajdzie się również sporo miejsca dla debiutantów. W „Migotaniach, przejaśnieniach” znaleźć można poezję, prozę, teksty krytycznoliterackie, reportaże, dzienniki, teksty z dziedziny teatrologii, felietony, eseje i wiele innych gatunków. W każdym z numerów pojawia się również grafik lub rysownik prezentujący swoją twórczość. A dzięki temu, że „Migotania, przejaśnienia” ukazują się w nietypowym plakatowym formacie A3, do każdego numeru dołączany jest plakat autorstwa rysownika numeru.

W roku 2011 czasopism zaczęło ukazywać się pod nazwą „Migotania”

Prenumerata

Roczna prenumerata: 48 zł + koszty przesyłki
(w przypadku prenumeraty krajowej dla jednego egzemplarza z każdego numeru łączna kwota to 60 zł)

W opisie przekazu należy podać tytuł gazety i ilość kolejnych zamawianych numerów oraz adres, na który prenumerata ma być wysyłana.

Spisy treści

2002

Migotania, przejaśnienia 0 (2002)

2003

Migotania, przejaśnienia 1 (2) 2003
Migotania, przejaśnienia 2 (3) 2003

2004

Migotania, przejaśnienia 1 (4) 2004
Migotania, przejaśnienia 2 (5) 2004
Migotania, przejaśnienia 3 (6) 2004

2005

Migotania, przejaśnienia 1 (7) 2005
Migotania, przejaśnienia 2 (8) 2005
Migotania, przejaśnienia 3 (9) 2005

2006

Migotania, przejaśnienia 1 (10) 2006
Migotania, przejaśnienia 2 (11) 2006
Migotania, przejaśnienia 3 (12) 2006
Migotania, przejaśnienia 4 (13) 2006

2007

Migotania, przejaśnienia 1-2 (14-15) 2007
Migotania, przejaśnienia 3 (16) 2007
Migotania, przejaśnienia 4 (17) 2007/2008

2008

Migotania, przejaśnienia 1-2 (18-19) 2008
Migotania, przejaśnienia 3 (20) 2008
Migotania, przejaśnienia 4 (21) 2008

2009

Migotania, przejaśnienia 1 (22) 2009
Migotania, przejaśnienia 2 (23) 2009
Migotania, przejaśnienia 3/4 (24/25) 2009

2010

Migotania, przejaśnienia 1 (26) 2010
Migotania, przejaśnienia 2/3 (27/28) 2010
Migotania, przejaśnienia 4 (29) 2010

2011

Migotania 1 (30) 2011
Migotania 2 (31) 2011
Migotania 3 (32-33) 2011

2012

Migotania 1 (34) 2012
Migotania 2 (35) 2012
Migotania 3 (36) 2012
Migotania 4 (37) 2013

2013

Migotania 1 (38) 2013
Migotania 2 (39) 2013
Migotania 3 (40) 2013
Migotania 4 (41) 2013

2014

Migotania 1 (42) 2014
Migotania 2 (43) 2014

Omówienia z „Witryny”