Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Christianitas 37-38 (2008)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Christianitas lub Spisy treści 2008


okładka numeru
37-38 (2008)

W S T Ę P

Paweł Milcarek
Tradycja i tradycjonalizmy

I N M E M O R I A M

Jan Filip Libicki
Dom Gérard Calvet

O B S E R W A T O R I U M

Tomasz P. Terlikowski
Co wynika ze sprawy „ Agaty ”?

Paweł Milcarek
Szansa nonkonformizmu

Ś W I A T R E G U Ł Y

Dom Hervé Courau OSB
Duchowość benedyktyńska

Dom Cassian Folsom OSB
Cnota i wada według Reguły św. Benedykta oraz w jej źródłach

Dom Antoine Forgeot OSB
Poza rzeką świata

Dom Paul Delatte OSB
O codziennej pracy fizycznej mnichów

Dom Prosper Guéranger OSB
Kościół czyli Stowarzyszenie chwał y Bożej

Kirk Kramer
Mnisi na Dzikim Zachodzie

Ż Y W A T R A D Y C J A

Tomasz Rowiński
Co ma demokracja do Kościoła?

Jean Madiran
Dwie demokracje

D O B R O W S P Ó L N E

Łukasz Dominiak
Według czystego rozumu

Paweł Milcarek
Eudajmonia, czyli jak dobrze żyć


Ź R Ó D Ł O I S Z C Z Y T

Abp Malcolm Ranjith
Czas zweryfikować poprawność „Komunii na rękę”

Bp Athanasius Schneider
„Zostawiam ci Hostię”

Witold Dziedzic
Ruch liturgiczny a reforma liturgii

M U S I C A S A C R A

Antonina Karpowicz-Zbińkowska
Muzyczność ludzkiej natury

D U S Z A P O L S K O - R Z Y M S K A

Grzegorz Kucharczyk
„Nikt potężniej Polski nie kochał ”

C Z A S O P R Z E S T R Z E Ń Ł A S K I

Arkadiusz Karbowiak, Piotr Kosmala
Chorwacka „droga krzyżowa”

T R E Ś C I I F O R M Y

Jacek Kowalski La Queste del Saint Graal

K R O N I K A R Z Y M S K A

Krzysztof Zdunowski
Uwłaszczenie Kościoła

H Y P E R T E X T Y

Adam Rosłan
Trzecie żeglowanie


Sławomir Zatwardnicki
Dusza rosyjskiej duszy

Wojciech Barcikowski
Perły polskiego baroku

Filip Łajszczak
Dwa diurnały

W I E R S Z E

Janusz Kotański
Sweet Baroque
Die s Ir ae

+ C A N T I C U M N O V U M

Piotr Kaznowski
U źródeł Gombolta

S T Y C Z N A D O N I E S K O Ń C Z O N O Ś C I

Janusz Kotański
Majowe w Sobakińcach

Summary
Résumé
Riassunto
Informacje o autorach