Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

KARTki – Międzyuczelniany Magazyn o Sztuce

Z Katalog.Czasopism.pl

Kategorie: Literatura Krytyka Sztuka

sieciowe półroczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2013


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt: www: http://www.kartki-magazyn.pl
e-mail: redakcja@kartki-magazyn.pl
redakcja:
red. nacz.: Barbara Macioszek, Miłosz Markiewicz, Paweł Ziegler
redaktorzy: Dział REFLEKSJE: Agata Stronciwilk
Dział SŁOWO O SZTUCE: Małgorzata Gawin, Paulina Kwaśniewska
Dział TWÓRCY. TEORETYCY. KONFRONTACJE: Bałzira Tenizbajewa
Redaktorzy Naukowi: dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska, dr Violetta Sajkiewicz

Kontakt z wydawcą

wydawca: Uniwersytet Śląski, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
ISSN: 2300-7996
rok założenia: 2013
periodyczność: półroczniki
medium: papierowe sieciowe
wysokość nakładu: 250 egzemplarzy
format: A4
liczba stron: 64

Opis

„kARTki – Międzyuczelniany Magazyn o Sztuce” jest wynikiem współpracy między studenckimi środowiskami artystycznymi i krytycznymi, związanymi z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Uniwersytetem Śląskim. Czasopismo podzielone jest na działy. „Refleksje” to dział, w którym zamieszczane są artykułu naukowe i eseje na temat sztuki. Dział „Słowo o Sztuce” prezentuje teksty krytyczne (recenzje, felietony) oraz wywiady z ludźmi związanymi z działalnością artystyczną naszego regionu, natomiast dział „Twórcy. Teoretycy. Konfrontacje” prezentuje prace studentów katowickiej ASP. Indywidualny charakter każdego numeru (czasopismo projektowane jest za każdym razem przez innego artystę) decyduje o umieszczaniu w nim dodatkowych działów. Każda kolejna publikacja oscyluje wokół szerokiego i wspólnego wszystkim tekstom zagadnienia (wyjątek stanowi pierwszy numer oraz numery specjalne). Zespół redakcyjny tworzą osoby o różnym wykształceniu (plastycy, historycy sztuki, kulturoznawcy oraz filolodzy), co pozwala na refleksje nad sztuką z często odmiennych, interdyscyplinarnych perspektyw.


Spisy treści

2013

kARTki - Międzyuczelniany Magazyn o Sztuce 1/2013