Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 1/2012

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2012

okładka numeru
1/2012

INTENCJE I SKUTKI REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - dyskusja redakcyjna MOTIVATIONS AND RESULTS OF TERTIARY EDUCATION REFORM: editorial discussion

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Elżbieta Tarkowska
"Dałem głos ubogim ...". Ryszard Kapuściński o ubóstwie i ludziach ubogich
"I Gave Voice to the Poor": Ryszard Kapuściński on Powerty and the Poor

Marta Cobel-Tokarska
Bieda Europy Środowej w narracjach Andrzeja Stasiuka
Poverty in Central Europe in the Prose of Andrzej Stasiuk

Marcin Dębicki
Z wędrówek po "opłotkach Europy". Społeczno-kulturowe oblicze peryferii w twórczości Andrzeja Stasiuka
Roamings in the Back-Lanes of Europe: A Socio-Cultural Image of the Peripheries in the Works of Andrzej Stasiuk

Magdalena Rek-Woźniak
Dobroczyńcy, biurokraci, kozły ofiarne? O społecznym konstruowaniu wizerunku pracowników socjalnych w Polsce
Benefactors, Bureaucrats, Scapegoats? Constructing the Public Image of Social Workers in Poland

Lucjan Miś
Poza rynkiem pracy. Elementy dyskursu publicznego na temat bezrobocia
Outside the Job Market: Fragments of the Public Discourse of Unemployment

Izabela Kaźmierczak-Kałużna
Ubóstwo jako problem społeczny. Kwestie terminologiczne i ustalenia empiryczne
Powerty as a Social Problem: Terminological Considerations and Empirical Findings

Anna Potasińska
Między stereotypem a opisem - konsekwencje społecznego postrzegania zjawiska bezrobocia
Between a Stereotype and a Description: Implications of the Social Image of Unemployment

Iwona Kudlińska
Stygmatyzacja społeczna jako strategia dyskursywna biedy i jej rola w procesie wykluczenia społecznego
Social Stigmatization as a Discursive Strategy of Powerty and Its Role in the Process of Social Exclusion

Łukasz Krzyżowski, Janusz Mucha
"Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych. Polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce
Social Protection in the Migrant Family Network: Poles in Iceland and Their Elderly Dependants in Poland

Tatsiana Kanash
Bieda i bogactwo w świetle białoruskich i polskich przysłów Poverty and Wealth in Belarusian and Polish Proverbs

Henryk Domański, Dariusz Przybysz
Wybór znajomego a stratyfikacja społeczna w Polsce w latach 1988-2008 Friendship and Patterns of Social Stratification in Poland: 1988-2008

Rafał Smoczyński, Tomasz Zarycki
Współczesne polskie elity postszlacheckie w kontekście europejskim Contemporary Polish Post-Noble Elite in the European Context

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Review and Discussions)

Tatsiana Kanash
O polskim tłumaczeniu ksiązki Pitirima Sorokina na temat ruchliwości społecznej
(rec.: Pitirim Sorokin, Ruchliwość społeczna, Warszawa 2009, Wydawnictwo IFiS PAN, (tłumaczenie Jerzyna Słomczyńska).

Barbara Audycka
Socjologia politycznie zaangażowana
(rec.: Richard Wilkinson, Kate Pickett, Duch równości. Tam, gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej, Warszawa 2011)

Wiesław Gumuła
Niepokojące granice demokratyzacji
(rec.: Jan Sowa, Ciesz się późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna, Kraków 2008)

Marcin Zgiep
Demokracja i to, co możliwe (rec.: Elżbieta Matynia, Demokracja performatywna, Wrocław 2008)

Noty bibliograficzne (oprac. Piotr Górski, Wiktor Marzec, Arkadiusz Rogoziński, Agata Zysiak)