Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 2/2009

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2009


okładka numeru
2/2009


ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Zofia Mioduszewska
Historia bloku mieszkalnego jako koncepcji antropologicznej
The history of an Apartment Block as an Anthropological Concept

Katarzyna Kajdanek
Ideał podmiejskiego zamieszkiwania. Koncepcje deweloperów a praktyki przestrzenne mieszkańców na przykładzie wybranych osiedli strefy podmiejskiej Wrocławia
The Ideal of Living in the Suburbs. Developers' Concepts versus the Spatial Practice of Inhabitans as Exemplified by Selected Suburban Housing Estates in Wroclaw

Piotr Żuk
O podziałach społecznych w mieście. Perspektywa klasowa zamiast tożsamościowej w analizie nierówności społecznych mieszkańców Wrocławia
On the Social Divisions in the Urban Environment. The Concept of Identity Replaced by a Class Perspective in the Analysis of Social Inequality among the Inhabitants of Wroclaw

Michał Podgórski
Rewitalizacja - pomiędzy odnową a degradacją tkanki miejskiej. Przykład modernizacji ulicy Tumskiej w Płocku
Revitalization - between the Modernization and Degradation of the Urban Structure. The Example of the Modernization of Tumska Street in Plock

Magdalena Mostowska
Codzienność wokół skupów złomu w Warszawie Everyday Life round the Scrap Yards in Warsaw

Tomasz Nawrocki
Przyczynek do recepcji śląskiej monografii Józefa Chałasińskiego
A Reflection on the Józef Chałasiński's Monograph

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Review and Discussions)

Kazimierz Kowalewicz
Aneks oraz różne rzeczy większe i mniejsze ...
(rec.: Peter Brook, Teatr jest tylko formą. O Jerzym Grotowskim, Wrocław 2007)

Marta Jaskulska
Życie w płynnej nowoczesności
(rec.: Zygmunt Bauman, Płynne czasy, Warszawa 2007)

Agata Gruszecka-Tieśluk
New Age po polsku
(rec.: Dorota Hall, New Age w Polsce. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Warszawa 2007)

Ewa Poprawa
Ruchy młodzieżowe w Rosji w dobie ponowoczesności
(rec.: Viktor Tarnavskyi, Dzieci swoich czasów. Ruchy młodzieżowe w Rosji a zmiany kulturowe po upadku ZSRR, Warszawa 2007)

Noty bibliograficzne (opracowała Elżbieta Tarkowska)