Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 4/2008

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2008


okładka numeru
4/2008


ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Andrzej K. Koźmiński
Patriotyzm ekonomiczny
Economic Patriotism

Mikołaj Cześnik
Próżnia socjologiczna a demokracja - przykład postkomunistycznej Polski
Sociological Vacuum and Democracy

Henryk Domański
Związek między członkostwem w organizacjach a przynależnością klasową w perspektywie międzynarodowej
Membership in Civic Organizations and Social Stratification in a Comparative Perspective

Elżbieta Wesołowska
Jak poprawiać jakość kolektywnych decyzji?
How to Improve the Quality of Collective Decision-Making?

Alina Stanaszek
Z nadzieją przeciw beznadziei - ruch piqueteros jako przykład samostanowienia świata wykluczonych
With Hope Against Hopelessness - the Piqueteros Movement as an Example of Self-governance of the World of the Excluded

Sylwia Ciuk
Bezrobocie en face, czyli psychologiczne aspekty bezrobocia
Face to Face with Unemployment, or Its Psychological Aspects

Z HISTORII BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH
(From the History of Sociological Research)

Anna Maria Dyjas
Społeczeństwo polskie w świetle badań solidarnościowych (1981)

FAKTY I PROBLEMY
(Facts and Problems)

Jarosław Kilias
Jan Sedláček (1935-2008)

Sylwia Męcfal, Wojciech Jabłoński
Konferencja "Działania pozorne - wczoraj, dziś, jutro?"

Artur Kościański
Konferencja "Socjologia Andrzeja Sicińskiego"

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Review and Discussions)

Radosław Skrobacki
Zaufanie i co dalej. Kilka uwag na marginesie "Zaufania" Piotra Sztompki
(rec.: Piotr Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. ZNAK, Kraków 2007)

Tomasz Żuradzki
Czy indywidualizm zabija demokrację?
(rec.: R. N. Bellah i in., Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, Warszawa 2007)

Antoni Sułek
Bezrobocie jako problem społeczny
(rec.: L. Miś, Problemy społeczne. teoria, metodologia, badania, Kraków 2007)

Dariusz Zalewski
Ku przestrodze, jak nie należy pisać książek - rzecz o ubóstwie, kulturze i edukacji
(rec.: F. Nalaskowski, Ubóstwo a wykluczenie z kultury jako problem dla edukacji, Olsztyn 2007)

Bronisław Gołębiowski
Pytania i paradoksy kosmopolityczności
(rec.: U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005)

Rafał Riedel
Obywatelstwo rynkowe
(rec.: A. Root, Market Citizenship: Experiments in Democracy and Globalization, London 2007)

Noty bibliograficzne (opracowała Elżbieta Tarkowska)