Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura i Społeczeństwo 4/2009

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Kultura i Społeczeństwo lub Spisy treści 2009


okładka numeru
4/2009


Badania nad wizualnością w perspektywie multidyscyplinarnej. Kwestionariusz Kultury Wizualnej
Studies of Visuality in a Multidisciplinary Perspective. Visual Culture Questionnaire

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Marianna Michałowska
Portret we wnętrzu - między socjologią a antropologią fotografii
Portrait in an Interior - between the Sociology and Anthropology of Photography

Tomasz Ferenc, Bogusław Sułkowski
Okiem kamery - semiologia obrazów przemocy
Seen through the Camera - the Semiology of Depictions of Violence

Marta Zawodna
Nazwać każdego po imieniu. Kolekcja fotografii z walizki w Auschwitz
Giving Each Face a Name: A Collection of Photographs from the Suitcases at Auschwitz

Karolina J. Dudek
Filmy weselne. Nowe media a zmiany w rytuale
Wedding Videos: New Media and Changes in Ritual

FAKTY i PROBLEMY

Ireneusz Krzemiński
Stefan Nowak. Odwaga i perswazja, czyli o socjologii w czasach ideologicznej opresji
Stefan Nowak. Courage and Persuasion, on Sociology in Times of Ideological Oppression

Magda Lejzerowicz
Potrzeba interdyscyplinarności?
The Need for Interdisciplinarity?

OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE
(Books Review and Discussions)

Marta Zawodna
Odkupić przeszłość przez obrazy
(rec.: Georges Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, Kraków 2008)

Kazimierz Kowalewicz
Klucz
(rec.: James Slowiak, Jairo Cuesta, Jerzy Grotowski, London-New York 2007)

Katarzyna Suwada
Wolność u Zygmunta Baumana
(rec.: Mark Davis, Freedom and Consumerism: A Critique of Zygmunt Bauman's Sociology, Aldershot 2008)

Noty bibliograficzne (opracowała Elżbieta Tarkowska)