Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Nigdy Więcej

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Mniejszości narodowe Kultura Historia Dziedzictwo i Współczesność Europa Środkowa Niepełnosprawni Studenckie i młodzieżowe Polityka i społeczeństwo
papierowe kwartalniki
Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2003 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016


Spis treści

Kontakt z redakcją

http://www.nigdywiecej.org
http://www.facebook.com/respect.diversity
e-mail: redakcja@nigdywiecej.org

redakcja
red. nacz.: Marcin Kornak
adres: PO Box 6, 03-700 Warszawa 4
tel: 601 360 835

Kontakt z wydawcą

wydawca: Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ
adres: PO Box 6, 03-700 Warszawa 4
http://www.nigdywiecej.org
http://www.facebook.com/respect.diversity
e-mail: redakcja@nigdywiecej.org

ISSN: 1428-0884
rok założenia: 1994
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 132 strony
nakład: 2000 egzemplarzy

Opis

Redagowane przez Marcina Kornaka pismo, które zajmuje się wszelkimi ruchami o charakterze faszystowskim, rasistowskim i antysemickim. Pismo ma dość skromną szatę graficzną, zaś jego główną siłą są artykuły demaskujące faszystowską mitologię i neonazistowski charakter niektórych istniejących i nowopowstających organizacji. NIGDY WIĘCEJ współpracuje z londyńskim centrum badań nad neofaszyzmem Searchlight, a na jego łamach gościli m.in. Szymon Wiesenthal, Jacek Kuroń, ks. Michał Czajkowski, Jan Karski, Jerzy Giedroyc i Władysław Bartoszewski. Unikające oficjalnego tonu i mentorstwa pismo skierowane jest głównie do ludzi młodych, jakkolwiek trzeba podkreślić, że publikowane analizy dotykają kwestii merytorycznych i szczęśliwie unikają raf propagandowej agitacji. Ambicją NIGDY WIĘCEJ jest szerzenie idei tolerancji i zbliżenia kultur; prócz młodzieży pismo adresowane jest także do związków i stowarzyszeń mniejszości narodowych, organizacji działających na rzecz praw człowieka, mediów oraz działaczy społecznych i pedagogów.

Prenumerata

Spisy treści

2000

Nigdy Więcej 11 (2000)
Nigdy Więcej 12 (2000/2001)

2003

Nigdy Więcej 13 (2003)

2004

Nigdy Więcej 14 (2004)

2006

Nigdy Więcej 15 (2006)

2008

Nigdy Więcej 16 (2008)

2009

Nigdy Więcej 17 (2009)

2010

Nigdy Więcej 18 (2010)

2011

Nigdy Więcej 19 (2011)

2012

Nigdy Więcej 20 (2012)

2014

NIGDY WIĘCEJ 21 (2014)

2016

NIGDY WIĘCEJ 22 (2016)