Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

RED.

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Film Muzyka Sztuka Krytyka

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna zawieszone

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2006 2007 2008


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://red-akcja.blogspot.com/
e-mail: red_akcja@wp.pl
redakcja: Radosław Wiśniewski (redaktor naczelny, eseje; redaktor74@o2.pl)
Sławomir Kuźnicki (z-ca naczelnego, przekłady; slavekkk@wp.pl)
Piotr Makowski (proza, pio.makowski@o2.pl)
Juliusz Gabryel (poezja; juliuszgabryel@o2.pl)
Artur Majer (recenzje; majarti@wp.pl)
Lena Jedlicka (sekretarz redakcji; mamoki@o2.pl)
Ewa Badura (sekretariat; ebadura@gmail.com)
Ryszard Chłopek (seria wydawnicza; ryschl@poczta.onet.pl)
Jarosław Pawłowski (prenumerata, logistyka; p_komturia@interia.pl)

red. nacz.: Radosław Wiśniewski
adres: ul. Towarowa 6/10, 49-300 Brzeg
tel: (077) 4164259 w. 34
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: „Stowarzyszenie Żywych Poetów”
adres: Rynek-Ratusz, Galeria BCK, 49-300 Brzeg

ISSN: 1896-7531
rok założenia: 2006
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 140 stron
nakład: 2000 egzemplarzy

Opis

Pismo literackie Red. jest skierowane do czytelników, którzy z racji miejsca zamieszkania (małe i średnie ośrodki miejskie) są pozbawieni stałego dostępu do współczesnej literatury, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych. Chce wykraczać poza podziały w środowisku literackim, łączyć różne rodzaje i gatunki wypowiedzi artystycznej i pełnić zarazem funkcje edukacyjne. Układ pisma obejmuje blog tematyczny, dotyczący wybranego zagadnienia, a oprócz tego zawiera rozbudowane stałe działy m.in poezji, prozy oraz recenzji. Do każdego numeru jest załączony darmowy tom prozy lub poezji.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. rok: 50,00 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. rok: 50 EURO

Spisy treści

2006

RED. 1 (1) 2006

2007

RED. 1 (2) 2007
RED. 2 (3) 2007
RED. 3-4 (4-5) 2007

2008

RED. 1 (6) 2008
RED. 2 (7) 2008

Omówienia z „Witryny”

Wybrane artykuły

Publikacje książkowe