Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Twórczość Ludowa

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Sztuka

papierowe kwartalniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.zgstl.pl
e-mail: zgstl@op.pl
redakcja:
red. nacz.: Jan Adamowski
adres: ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin
tel: (0-81) 5329091
fax: (0-81) 5324974
wykaz wszystkich numerów kwartalnika: www.zgstl.pl

Kontakt z wydawcą

wydawca: Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych
adres: ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin

ISSN: 0860-4126
rok założenia: 1986
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 60 s. stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Kwartalnik wydawany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych i redagowany przez Jana Adamowskiego. Pismo istnieje od 1986 roku i jest kontynuacją półrocznika o nazwie Biuletyn Informacyjny, także poświęconego sztuce i kulturze ludowej. Kwartalnik jest pismem o charakterze popularnonaukowym, adresowanym z jednej strony do twórców ludowych i czytelników zainteresowanych tym rodzajem twórczości, a z drugiej do pracowników naukowych, zajmujących się badaniem tego typu zjawisk kulturowych. TWÓRCZOŚĆ LUDOWA przedstawia więc bieżące opracowania naukowo-badawcze z zakresu sztuki ludowej, literatury i folkloru, drukuje utwory twórców ludowych (wiersze, prozę, reprodukuje także prace plastyczne), prezentuje debiutantów (często niemłodych już wiekiem) oraz utwory w cyklu o nazwie Z klasyki literatury chłopskiej. Kwartalnik przedstawia również sylwetki twórców i działaczy, a także instytucje kultury, placówki i organizacje. TWÓRCZOŚĆ LUDOWA jest jedynym bodaj pismem, w którym znajdziemy tak dużo informacji na temat wydarzeń kulturalnych, sympozjów, konferencji, konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, targów i kiermaszy związanych z pojęciem sztuki ludowej.

Prenumerata

Spisy treści

2000

Twórczość Ludowa 1 (44) 2000
Twórczość Ludowa 3 (46) 2000

spisy treści i okładki do pozostałych numerów znajdziesz na stronie www kwartalnika: www.zgstl.pl