Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Śląsk

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Regionalne Polityka i społeczeństwo

papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.alfa.com.pl/slask/
e-mail: slask@neostrada.pl
redakcja:
red. nacz.: Witold Turant
adres: ul. Dworcowa 13, 40-012 Katowice
tel: (0-32) 2068271
fax: (0-32) 2068271

Kontakt z wydawcą

wydawca: Górnośląskie Towarzystwo Literackie
adres: ul. Dworcowa 13, 40-012 Katowice

ISSN: 1425-3917
rok założenia: 1995
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 92 stron
nakład: 0 egzemplarzy

Opis

Pismo tworzone przez środowiska naukowe i pisarskie oraz dziennikarzy związanych z Górnym Śląskiem. Katowicki miesięcznik podejmuje problemy historyczne, społeczne i gospodarcze, zajmuje się kulturą i śląskim życiem artystycznym. Obok dominującej na łamach pisma tematyki śląskiej, periodyk obszernie informuje o kulturze ogólnopolskiej, zwłaszcza o wydarzeniach literackich. ŚLĄSK zrazu przyjął formułę magazynu, obecnie stopniowo dąży do ujęć o charakterze monograficznym, czyli budowania każdego numeru wokół silnie wyeksponowanego tematu (np. sprawy polsko-niemieckie, zagrożenia ekologiczne itd.). Uprzywilejowaną problematyką pozostają dociekania skoncentrowane na tożsamości śląskiej oraz perspektywach regionu. ŚLĄSK publikuje reportaże i wywiady, artykuły i przyczynki historyczne, raporty o stanie śląskiej kultury, nauki i edukacji, a w części artystyczno-krytycznej recenzje i omówienia imprez kulturalnych, wystaw i spektakli oraz nowości wydawniczych. Periodyk zajmuje się również wydarzeniami życia społecznego i kulturalnego na Zaolziu, wspierając Polaków mieszkających w Republice Czeskiej.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. półroczna: 24,00 PLN

2. roczna: 48,00 PLN

Spisy treści

2000

Śląsk 5/2000
Śląsk 6/2000
Śląsk 7/2000
Śląsk 8/2000
Śląsk 9 (59) 2000
Śląsk 10/2000
Śląsk 11/2000
Śląsk 12/2000

2001

Śląsk 1/2001
Śląsk 2/2001
Śląsk 3/2001
Śląsk 4/2001
Śląsk 5/2001
Śląsk 6/2001
Śląsk 7/2001
Śląsk 8/2001
Śląsk 9/2001
Śląsk 10/2001
Śląsk 11/2001
Śląsk 12/2001

2002

Śląsk 1/2002
Śląsk 2/2002
Śląsk 3/2002
Śląsk 4/2002
Śląsk 5/2002
Śląsk 6/2002
Śląsk 7/2002
Śląsk 8/2002
Śląsk 9/2002
Śląsk 10/2002
Śląsk 11/2002
Śląsk 12/2002

2003

Śląsk 1/2003
Śląsk 2/2003
Śląsk 3/2003
Śląsk 4/2003
Śląsk 5/2003
Śląsk 6/2003
Śląsk 7/2003
Śląsk 8/2003
Śląsk 9/2003
Śląsk 10/2003
Śląsk 11/2003

2005

Śląsk 1/2005
Śląsk 2/2005
Śląsk 4/2005
Śląsk 5/2005
Śląsk 6/2005
Śląsk 7/2005
Śląsk 8/2005
Śląsk 9/2005
Śląsk 10/2005
Śląsk 11/2005
Śląsk 12/2005

2006

Śląsk 2/2006
Śląsk 3/2006
Śląsk 4/2006
Śląsk 5/2006
Śląsk 6/2006
Śląsk 7/2006
Śląsk 8/2006
Śląsk 9/2006
Śląsk 10/2006
Śląsk 11/2006
Śląsk 12/2006

2007

Śląsk 1/2007
Śląsk 2/2007
Śląsk 3/2007
Śląsk 4/2007
Śląsk 5/2007
Śląsk 6/2007
Śląsk 7/2007
Śląsk 8/2007
Śląsk 9/2007
Śląsk 10/2007
Śląsk 11/2007
Śląsk 12/2007

2008

Śląsk 1/2008
Śląsk 2/2008
Śląsk 3/2008
Śląsk 4/2008
Śląsk 5/2008
Śląsk 6/2008
Śląsk 7/2008
Śląsk 8/2008
Śląsk 9/2008
Śląsk 10/2008
Śląsk 11/2008
Śląsk 12/2008

2009

Śląsk 1/2009
Śląsk 3/2009
Śląsk 5/2009
Śląsk 7/2009
Śląsk 8/2009
Śląsk 9/2009
Śląsk 10/2009

2010

Śląsk 1/2010
Śląsk 2/2010
Śląsk 3/2010
Śląsk 4/2010
Śląsk 5/2010
Śląsk 6/2010
Śląsk 7/2010
Śląsk 8/2010
Śląsk 9/2010
Śląsk 10/2010
Śląsk 11/2010
Śląsk 12/2010

2011

Śląsk 1/2011
Śląsk 2/2011
Śląsk 3/2011
Śląsk 4/2011
Śląsk 5/2011
Śląsk 6/2011
Śląsk 7/2011
Śląsk 8/2011
Śląsk 9/2011
Śląsk 10/2011
Śląsk 11/2011
Śląsk 12/2011

2012

Śląsk 1/2012
Śląsk 2/2012
Śląsk 3/2012
Śląsk 4/2012
Śląsk 5/2012
Śląsk 6/2012
Śląsk 7/2012
Śląsk 8/2012
Śląsk 9/2012
Śląsk 10/2012
Śląsk 11/2012
Śląsk 12/2012

2013

Śląsk 1/2013
Śląsk 2/2013
Śląsk 3/2013

Omówienia z „Witryny”