Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Życie Duchowe

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Wiara, kościół

sieciowe i papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://WydawnictwoWam.pl/zd/
e-mail: z-d@wydawnictwowam.pl, wam@wydawnictwowam.pl
redakcja:
red. nacz.: Józef Augustyn SJ
adres: ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel: (0-12) 6293292
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Wydawnictwo WAM
adres: ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

ISSN: 1232-9460
rok założenia: 1994
periodyczność: kwartalniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A5
objętość: 128 s. stron
nakład: 2500 egzemplarzy

Opis

Staranie opracowany pod względem edytorskim (okładka projektu abstrakcjonisty Tadeusza Wiktora) kwartalnik ukazujący się w Krakowie nakładem Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Na stronach ŻYCIA DUCHOWEGO znajdziemy, oczywiście, artykuły dotyczące głównie problemów religijnych - periodyk przeznaczony było pierwotnie dla osób pragnących pogłębić doświadczenie rekolekcji ignacjańskich (czyli Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli). Redakcja poszerzyła jednak formułę pisma, starając się zwracać uwagę na te aspekty współczesnej codzienności, w których widoczne są gwałtowne przemiany społeczne i to nie tylko o gospodarczym czy politycznym charakterze, ale również te dotyczące wrażliwości religijnej. ŻYCIE DUCHOWE odważnie stara się prezentować problemy i zagrożenia stające przed współczesnym chrześcijaninem, do redakcyjnych dyskusji i polemik zapraszając również ludzi spoza swego środowiska (np. Jerzego Prokopiuka, Zygmunta Baumana). Podobnie w dziale recenzji często spotkamy omówienia książek mających niekoniecznie ścisły związek z tradycyjnie rozumianym życiem religijnym. Pismo ma atrakcyjnie skonstruowaną stronę internetową.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. pół roku: 26,00 PLN

2. rok: 52,00 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. rok: 19,00 USD

Spisy treści

2000

Życie Duchowe 21 (2000)
Życie Duchowe 22 (2000)
Życie Duchowe 23 (2000)
Życie Duchowe 24 (2000)

2001

Życie Duchowe 25 (2001)
Życie Duchowe 26 (2001)
Życie Duchowe 27 (2001)
Życie Duchowe 28 (2001)

2002

Życie Duchowe 29 (2002)
Życie Duchowe 30 (2002)
Życie Duchowe 31 (2002)
Życie Duchowe 32 (2002)

2003

Życie Duchowe 33 (2003)
Życie Duchowe 34 (2003)
Życie Duchowe 35 (2003)
Życie Duchowe 36 (2003)

2004

Życie Duchowe 37 (2004)
Życie Duchowe 38 (2004)
Życie Duchowe 39 (2004)
Życie Duchowe 40 (2004)

2005

Życie Duchowe 41 (2005)
Życie Duchowe 42 (2005)
Życie Duchowe 43 (2005)
Życie Duchowe 44 (2005)

2006

Życie Duchowe 45 (2006)
Życie Duchowe 46 (2006)
Życie Duchowe 47 (2006)
Życie Duchowe 48 (2006)

2007

Życie Duchowe 49/2007
Życie Duchowe 50/2007
Życie Duchowe 51/2007
Życie Duchowe 52/2007

2008

Życie Duchowe 53/2008
Życie Duchowe 54/2008
Życie Duchowe 55/2008
Życie Duchowe 56/2008

2009

Życie Duchowe 57/2009
Życie Duchowe 58/2009
Życie Duchowe 59/2009
Życie Duchowe 60/2009

2010

Życie Duchowe 61/2010
Życie Duchowe 62/2010
Życie Duchowe 63/2010
Życie Duchowe 64/2010

2011

Życie Duchowe 65/2011
Życie Duchowe 66/2011
Życie Duchowe 67/2011
Życie Duchowe 68/2011

2012

Życie Duchowe 69/2012
Życie Duchowe 70/2012
Życie Duchowe 71/2012
Życie Duchowe 72/2012

2013

Życie Duchowe 73/2013
Życie Duchowe 74/2013
Życie Duchowe 75/2013
Życie Duchowe 76/2013

Publikacje książkowe

Tomasz Spidlik Prowadzeni przez Ducha

seria: Biblioteka Życia Duchowego
Wydawnictwo WAM, Kraków 2000.