Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Życie Muzyczne

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Muzyka

papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 1997 1998 2000 2003 2006 2007


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
sekretariat redakcji: Oddział Śląski Polskiego Związku Chórów i Orkiest
ul. Plebiscytowa 17, 40-035 Katowice
www:
e-mail: pzchio@rok,katowice.pl
red. nacz.: Rajmund Hanke
tel/fax: 032-259-90-39

Kontakt z wydawcą

wydawca: Polski Związek Chórów i Orkiestr
adres: ul. Nowy Świat 30/12, 00-373 Warszawa
www: Polski Związek Chórów i Orkiestr
e-mail: pzchio123@wp.pl
Prezes Związku: Roman Grucza

ISSN: 0239-4553
rok założenia: 1947
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 44 stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Czasopismo Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, wydawane w Warszawie, adresowane do członków zespołów muzycznych, ich kierowników zrzeszonych w Związku oraz innych osób związanych z amatorskim ruchem artystycznym w kraju i za granicą, a także placówek i instytucji kultury. Miesięcznik omawia duże imprezy i ważniejsze wydarzenia muzyczne z udziałem amatorów, zamieszcza sprawozdania z warsztatów muzycznych, spotkań i zjazdów, przede wszystkim jednak publikuje relacje z koncertów i festiwali, a także informacje o nagrodach – krajowych i zagranicznych – jakimi wyróżniono chóry, zespoły pieśni i tańca, orkiestry i solistów działających w ruchu amatorskim. Na łamach ŻYCIA MUZYCZNEGO ukazują się ponadto artykuły jubileuszowe, przedstawiane są sylwetki wybitnych organizatorów, społeczników i innych zasłużonych dla tego ruchu osób. Pismo zamieszcza też recenzje i noty, w których omawiane są nowości płytowe, a także felietony i nekrologi.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. rok: 36,00 PLN

Spisy treści

1997

Życie Muzyczne 1-3/1997

1998

Życie Muzyczne 9-10/1998

2000

Życie Muzyczne 7-8/2000

2003

Życie Muzyczne 1-4/2003
Życie Muzyczne 5-8/2003
Życie Muzyczne 9-12/2003

2006

Życie Muzyczne 1-3/2006
Życie Muzyczne 4-6/2006
Życie Muzyczne 7-9/2006
Życie Muzyczne 10-12/2006

2007

Życie Muzyczne 1-3/2007
Życie Muzyczne 4-6/2007
Życie Muzyczne 7-9/2007
Życie Muzyczne 10-12/2007