Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Život

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Mniejszości narodowe

papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna
zawieszone


Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 1999 2002 2003 2004


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www:
e-mail: zivot@tsp.org.pl
redakcja:
red. nacz.: Jan Špernoga
adres: ul. Św. Filipa 7, 31-150 Kraków
tel: (0-12) 6333688
fax: (0-12) 6341127

Kontakt z wydawcą

wydawca: Towarzystwo Słowaków w Polsce
adres: ul. Św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków

ISSN: 0514-0188
rok założenia: 1958
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format:
objętość: stron
nakład: 2300 egzemplarzy

Opis

ŽIVOT, organ prasowy Towarzystwa Słowaków w Polsce, jest słowackim miesięcznikiem wydawanym nieprzerwanie od 1958 r. i od momentu swojego powstania odzwierciedlającym życie słowackiej mniejszości narodowej mieszkającej w Polsce. Wydawanie czasopisma ma bezpośredni związek z działalnością słowackich stowarzyszeń, jakie na przestrzeni lat działały na terenie Polski. ŽIVOT zajmuje się ogólnie pojętymi kwestiami społecznymi słowackiej i czeskiej mniejszości narodowej żyjącej w Polsce. Porusza problematykę działalności zmieniającego się ruchu stowarzyszeniowego Słowaków w Polsce, zajmuje się sytuacją prawną tej grupy społecznej, jej problemami asymilacyjnymi w polskim społeczeństwie oraz jej osiągnięciami i trudnościami, na jakie napotyka. Ważną problematyką systematycznie poruszaną przez ŽIVOT są kwestie szkolnictwa słowackiego w Polsce, problematyka łączności z macierzą i kwestie równouprawnienia narodowego. Pierwszym redaktorem naczelnym miesięcznika ŽIVOT a zarazem prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Czechów i Słowaków w Polsce był warszawski Słowak, Adam Chalupec. Wielki wkład w organizację czasopisma wniósł również Mirosław Iringh, legendarny dowódca 535 słowackiego plutonu AK, biorącego czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Obecnie redaktorem naczelnym miesięcznika ŽIVOT jest Ján Špernoga, a redakcja mieści się w Krakowie.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. pół roku: 13,20 PLN
+ koszty wysyłki

2. rok: 26,40 PLN
+ koszty wysyłki

Prenumeraty zagraniczne:

1. pół roku: 26,40 PLN
+ koszty wysyłki

2. rok: 52,80 ---
+ koszty wysyłki

Spisy treści

1999

Život 7/1999

2002

Život 3/2002
Život 4/2002
Život 5/2002
Život 6/2002
Život 7/2002
Život 8/2002
Život 9/2002

2003

Život 1/2003
Život 2/2003
Život 3/2003
Život 4/2003
Život 5/2003
Život 6/2003
Život 7/2003
Život 8/2003
Život 9/2003
Život 10/2003
Život 11/2003
Život 12/2003

2004

Život 1/2004
Život 2/2004
Život 3/2004
Život 4/2004
Život 5/2004
Život 6/2004
Život 7/2004
Život 8/2004
Život 9/2004