Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

2B 14 (1999)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do 2B lub Spisy treści 1999


okładka numeru 14 (1999)
Tomasz Tabako The Omnipresence of Poetry — Wszechobecność poezjiTHE WORDS SO UNIIKE YOURS

Tymoteusz Karpowicz Metafora otwarta — Open Metaphor transl. Frank Kujawinski


Krystyna Miłobędzka Poezje — Poetry transl. Frank Kujawinski in collaboration with Ewa Sułkowska-BierezinWHAT IS POETRY TO DO?

Pierre Bourdieu, transl. Vinay Swamy, Mallarme Game of Poetry [Mallarmego gra poezji]

Robert Pinsky, interview by Benjamin Paloff, The Body as Instrument [Ciało jako instrument]

Andrew Wachtel The Relevance of Poetry [Miejsce poezji]poetry AND philosophy

Francis Sparshott Poetry and the Impermanent [Poezja wobec nietrwałego]poetry AND religion

Michael Lieb Poetry and the Ineffable [Poezja a niewyrażalne]poetry AND science

James Bono A New Ithaca: Toward a Poetics of Science [Nowa Icaka - w stronę poetyki nauki]poetry AND cognition

Mark Turner What Is the Poet to Do? [Co ma robić poeta?]poetry AND historical process

Ciare Cavanagh Poetry and History; The Case ofEastern Europę [Poezja a historia: przypadek

Europy Wschodniej]poetry AND politics

Robert von Hallberg Poetry and Politics [Poezja a polityka]

Tomas Venclova, cransl. Diana Senechal, Commentary [Komentarz]

Cliffbrd Geertz When the Poet Speaks Arabie [Kiedy poeta mówi po arabsku]

Richard Wiłbur The Fullest Possible Awareness [Jak najpełniejsza świadomość]

Philip Levine What Is Poetry to Do? [Jaka jest rola poezji?]

Reginald Gibbons What Is Poetry to Do? (Jaka jeść rola poezji?]

Ewa Lipska Niedorzeczność piękna — The Absurdity of Beauty transl. Margarita

Nafpaktitis

Ilya Kutik Imitation to the Sentimental [Zaproszenie do sentymentalnego]

Pia Tafdrup, rransl. David McDuff, A Poetics ofFioating [Poetyka unoszenia się] Leszek Szaruga, transl. Kasia Kierlińska, A Few Intuitwe Remarks Regarding Poetry [Kilka intuicyjnych uwag dotyczących poezji]

Anthony Hecht The Problems ofthe Modern Artist [Problemy współczesnego artysty] Anastassis Vistonitis Returning to Logos [Powracając do logosu]

Aleš Debeijak Moments of Eternity [Chwile wieczności]

Witold Sułkowski Pani Łani — The Bonny Hind transl. Danuta Borchardt

bili bissett eyefelt my brain n it is part uv poetree [wyoczytem mój musk i drzewi się tam poezja]

2B Blank Conversation with Tadeusz Różewicz — Biała rozmowa z Tadeuszem RóżewiczemFOUND IN TRANSLATION

Louis Iribarne On Translating Schulz [O przektadaniu Schulza]

Olga Tokarczuk, interview by Kim Jastremski, Pop Dreams [Popularne marzenia]

Olga Tokarczuk, transl. Kim Jastremski, House of Day, House of Night [Dom dzienny, dom nocny]

Stefan Chwin, transl. David Malcolm, Hanneman [Hanneman]

Jerzy Pilch, transl. Bili Johnston, Other Pleasures [Inne rozkosze]

Tymoteusz Karpowicz, transl. Frank Kujawinski (continued from page 21)