Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akcja Nagi Czwartek

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Informatory

sieciowe i papierowe miesięczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2004 2005 2006


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.infobydgoszcz.ibq.pl/gazeta.php
e-mail: nagiczwartek@infobydgoszcz.ibq.pl, inazemlo@poczta.onet.pl, fundacjaakcja@neostrada.pl
redakcja:
red. nacz.: iNNa Zemło (Inocenta Zemło)
adres: ul. Sowińskiego 2/1a, 85-083 Bydgoszcz
tel: (0-52) 321 02 820; 510 830 602
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Fundacja AKCJA
adres: ul. Sowińskiego 2/1a, 85-083 Bydgoszcz

ISSN:
rok założenia: 2004
periodyczność: miesięczniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A4
objętość: 16 s. stron
nakład: 500 egz. egzemplarzy

Opis

Miesięcznik Akcja Nagi Czwartek powstał w 2004 roku jako swoista forma protestu przeciw nijakości życia kulturalnego w Bydgoszczy. Zawiązał się z inicjatywy grupy lokalnych twórców, którzy marazm zamienili w twórcze działanie. Początkowe 6 stron w ciągu roku urosło do 16. Od początku duchem sprawczym całej inicjatywy był Zbigniew Piechocki, pełniący funkcję redaktora naczelnego do momentu swojej nieoczekiwanej i przedwczesnej śmierci w maju 2005 roku. Po jego odejściu rolę naczelnej przejęła iNNa Zemło, pełniąca tę funkcję do dziś. Akcja Nagi Czwartek na swoich łamach zamieszcza artykuły o wydarzeniach z bydgoskiej i nie tylko kultury, opowiadania, poezję, fotografie i grafiki. Jednym z celów czasopisma jest promowanie młodych twórców, czemu między innymi służy Galeria Debiutów. Prezentowane są też sylwetki znanych twórców w ramach stałego cyklu Art Prezentacje. Miesięcznik jest całkowicie niekomercyjny.

Prenumerata

Spisy treści

2004

Akcja Nagi Czwartek 1/2004
Akcja Nagi Czwartek 2/2004
Akcja Nagi Czwartek 3/2004

2005

Akcja Nagi Czwartek 4/2005
Akcja Nagi Czwartek 5/2005
Akcja Nagi Czwartek 6/2005
Akcja Nagi Czwartek 7/2005
Akcja Nagi Czwartek 8/2005
Akcja Nagi Czwartek 9/2005
Akcja Nagi Czwartek 10/2005
Akcja Nagi Czwartek 11/2005
Akcja Nagi Czwartek 12/2005
Akcja Nagi Czwartek 13/2005
Akcja Nagi Czwartek 14/2005
Akcja Nagi Czwartek 15/2005

2006

Akcja Nagi Czwartek 16/2006
Akcja Nagi Czwartek 17/2006