Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Antyfon

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Mniejszości narodowe Wiara, kościół

sieciowe i papierowe kwartalniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www:
e-mail: ks1roman@poczta.onet.pl
redakcja:
red. nacz.: ks. Roman Dubec
adres: ul. Jana Brzechwy 2, 38-300 Gorlice
tel: (0-18) 3527210, 607094177
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS
adres: ul. Jana Brzechwy 2, 38-300 Gorlice

ISSN: 1505-4454
rok założenia: 1997
periodyczność: kwartalniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A5
objętość: 48 s. stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Wydawany w Gorlicach kwartalnik ANTYFON zajmuje się tematyką dotyczącą życia religijnego, kultury i historii prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej, jak również Cerkwi Prawosławnej w Polsce i w świecie. Można tu też znaleźć interesujące opracowania dotyczące np. ikon czy architektury cerkiewnej. Termin antyfon, traktowany tu jak transliteracja tak brzmiącego w języku cerkiewno-słowiańskim słowa (w języku polskim spotyka się raczej formę antyfona), pochodzi z greckiego antifonos („ten, który brzmi w odpowiedzi”) i określa śpiew wykonywany po kolei przez dwa chóry, względnie przez solistę i chór. ANTYFON jako tytuł pisma ma symbolikę określającą znacznie szersze połacie kultury religijnej i nie tylko religijnej. Diecezja Przemysko-Nowosądecka pozostaje obszarem zróżnicowanym pod względem kulturowym, obszarem, na którym panuje różnorodność i jednocześnie – nie tylko kanoniczna – jedność. Stałe rubryki w piśmie to m.in.: Z Sercia Archiepyskopii, Światkuwaly Praznuwaly Kermeszuwaly, Prawosławnia u świti, Z pożołkłych storinok, Co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego, i ... , Rozmowa, spomin, reportaż, Pojte Bohy naszemu, pojte, Antyfonyk – ditiacza storinka.

Prenumerata

Spisy treści

2000

Antyfon 1-2 (13-14) 2000
Antyfon 3 (15) 2000
Antyfon 4 (16) 2000

2001

Antyfon 1 (17) 2001
Antyfon 2 (18) 2001
Antyfon 3 (19) 2001
Antyfon 4 (20) 2001

2002

Antyfon 1 (21) 2002
Antyfon 2-3 (22-23) 2002
Antyfon 4 (24) 2002

2003

Antyfon 1 (25) 2003
Antyfon 2 (26) 2003
Antyfon 3 (27) 2003
Antyfon 4 (28) 2003

2004

Antyfon 1-2 (29-30) 2004