Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Argument: Biannual Philosophical Journal

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Filozofia i antropologia

sieciowe papierowe półroczniki

Spisy treści czasopism ukazujących w latach: 2011 2012


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.argument-journal.eu/
e-mail: argument.journal@gmail.com
redakcja:
red. nacz.: Marzenna Jakubczak
adres: Uniwersytet Pedagogiczny, IFiS, ul. Podchorążych 2, p. 242, 30-084 Kraków
tel./fax: (0048) 12 662 6223

Kontakt z wydawcą

ISSN: 2083-6635 (druk)
ISSN: 2084-1043 (on-line)
rok założenia: 2011
periodyczność: półroczniki
medium: sieciowe papierowe

Opis

„Argument: Biannual Philosophical Journal” jest półrocznikiem filozoficznym dostępnym nieodpłatnie online. Wszystkie artykuły są anonimowo recenzowane przed zatwierdzeniem do druku. Publikujemy teksty profesjonalnych filozofów, a także autorów podejmujących problematykę filozoficzną w ujęciu interdyscyplinarnym, z wykorzystaniem metod pozostałych dziedzin humanistyki, nauk społecznych bądź przyrodniczych. Zamieszczamy artykuły w języku angielskim, polskim i niemieckim w następujących działach: (1) Artykuły i rozprawy; (2) Polemiki, dyskusje i wywiady; (3) Przekłady; (4) Nauczanie filozofii; (5) Recenzje, noty i sprawozdania; (6) Pożegnania i wspomnienia; (7) Zapowiedzi i zaproszenia.

Jako periodyk akademicki jesteśmy otwarci na różnorodne teksty o tematyce filozoficznej prezentujące wysoki poziom merytoryczny. Członkami Rady Naukowej są przedstawiciele różnych środowisk akademickich z kraju i zagranicy, a w skład Redakcji wchodzą głównie pracownicy naukowi Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nazwa czasopisma sygnalizuje profil naszych zainteresowań, prowokując skojarzenia nie tylko z żywotną dla filozofii potrzebą argumentacji, klarownego rozumowania i uzasadniania prezentowanych racji, lecz także nieodzowną dla filozofowania sytuacją debaty, polemiki i sporu, wynikającą z wielości metod, dyskursów i możliwych interpretacji rozwijanych na gruncie współczesnej humanistyki i nauk społecznych. Na łamach półrocznika „Argument: BPJ” znajdzie się miejsce na przedstawienie stanowisk reprezentujących rozmaite nurty i tradycje filozoficzne, także pozaeuropejskie. Oprócz tradycyjnych rozpraw zamieszczamy również polemiki, dyskusje i wywiady, fragmenty nieopublikowanych książek, a także przekłady na język polski krótkich tekstów z języków oryginalnych, recenzje, omówienia nowości wydawniczych, sprawozdania z wydarzeń naukowych oraz wspomnienia poświęcone znaczącym postaciom środowiska filozoficznego, tak polskiego, jak i międzynarodowego. Interesują nas także komentarze i refleksje odnoszące się do celów i metod nauczania oraz popularyzowania filozofii we współczesnym świecie.

Spisy treści

2011

Argument: Biannual Philosophical Journal 2011 t.1, nr 1
Argument: Biannual Philosophical Journal 2011 t. 1, nr 2

2012

Argument: Biannual Philosophical Journal 2012 t. 2, nr 1
Argument: Biannual Philosophical Journal 2012 t. 2, nr 2