Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Arkadia

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura

papierowe kwartalniki
zawieszone

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2003 2004 2005 2006 2007


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www:
e-mail: instytutmik@poczta.onet.pl
redakcja:
red. nacz.: Paweł Targiel
adres: ul. 1 Maja 8/5, 43-190 Mikołów
tel: (0-32) 7380755
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Instytut Mikołowski
adres: ul. 1 Maja 8/5, 43-190 Mikołów

ISSN: 1508-0447
rok założenia: 1996
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: A5
objętość: 120 stron
nakład: 500 egzemplarzy

Opis

Pismo nastawione na integrację środowiska twórców i intelektualistów mieszkających na Górnym Śląsku, a także na swoistą instytucjonalizację życia artystycznego i naukowego, czego wyrazem jest organizowanie cyklicznych imprez poetyckich i konferencji (m.in. Mity i rzeczywistość u progu trzeciego tysiąclecia; Podróż do źródeł mistyki śląskiej). ARKADIA zamieszcza głównie teksty literackie (liczne wystąpienia poetów) i o literaturze, a także szkice i omówienia dotyczące plastyki, teatru i filmu. Czasopismo ma charakter prezentacyjny, bliski formule regionalnego almanachu, choć autorami pisma są zarówno pisarze i krytycy związani z Mikołowem, jak i twórcy warszawscy i krakowscy pojawiający się gościnnie na łamach ARKADII. Nieregularnik chętnie ogłasza materiały (inedita, przyczynki) związane z osobą i twórczością urodzonego w Mikołowie Rafała Wojaczka. W ramach Biblioteki ARKADII ukazał się m.in. zbiór nieznanych wierszy Wojaczka Reszta krwi oraz debiut prozatorski Bartosza M. Wrony Królik stepowy.

Prenumerata

Spisy treści

2000

Arkadia 8 (2000)

2003

Arkadia 13-14 (2003)

2004

Arkadia 15-16 (2004)

2005

Arkadia 17-18 (2005)

2006

Arkadia 19-20 (2006)

2007

Arkadia 21-22 (2007)

Omówienia z „Witryny”

Publikacje książkowe

Arkadiusz Kremza Hocki klocki

seria: Biblioteka ARKADII
Instytut Mikołowski, Mikołów 2000.

Maciej Melecki Zimni ogrodnicy

seria: Biblioteka ARKADII
Instytut Mikołowski, Mikołów 1999.

Bartosz M. Wrona Królik stepowy

seria: Bibliteka ARKADII
Instytut Mikołowski, Mikołów 1999.

Rafał Wojaczek Reszta krwi

seria: Biblioteka ARKADII
Instytut Mikołowski, Mikołów 1999.

Bogdan Ogrodnik Traktat o czystej aktywności

seria: Biblioteka ARKADII
Instytut Mikołowski, Mikołów 1998.