Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Barok VII/1(13)2000

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Barok lub Spisy treści 2000


okładka numeru VII/1(13)2000


Ad Lectorem (Janusz Pelc)

ROZPRAWY I ESEJE

Andrzej Borowski (Kraków) - O BAROKU PÓŁNOCNYM

Edmund Kolarski (Gdańsk) - EPOKA BAROKU W REGIONIE NADBAŁTYCKIM. UWAGI O KULTURZE LITERACKIEJ

Paulina Buchwald-Pelcowa, Janusz Pelc (Warszawa) - POLSKA A NIDERLANDY.
ZWIĄZKI I ANALOGIE KULTUROWE ORAZ LITERACKIE W XVI I XVII WIEKU

Anders Hammariund (Uppsala) - "PLUS ULTRA" - PRZYGODY KARLA GUSTAWA HERAEUSA (1671-1725) POLITYKA I SZTUKA W BAROKOWYM WIEDNIU, SZTOKHOLMIE I UPPSALI

Adam Miłobędzki (Warszawa) - NOWOŻYTNY GDAŃSK - ARCHITEKTURA

Mariusz Karpowicz (Warszawa) - KTO JEST AUTOREM KAPLICY KRÓLEWSKIEJ W GDAŃSKU?

Renata Słoma (Warszawa) - GRAFICZNE PIERWOWZORY CYKLU SYBILL ADOLFA BOYA Z RATUSZA STAROMIEJSKIEGO W GDAŃSKU

Krystyna Moisan-Jabłońska (Warszawa) - O SYBILLACH JESZCZE SŁÓW KILKA

Jacek Kriegseisen (Toruń) - EPITAFIUM ANNY KSIĘŻNEJ CROY UND ARSCHOTT W DAWNYM KOŚCIELE ZAMKOWYM W SŁUPSKU.
DATOWANIE I PROGRAM TREŚCIOWO-ARTYSTYCZNY

Jerzy Mańkowski (Warszawa) - SCHENSCHMID, FOGELWEDER I JAN KOCHANOWSKI

Edmund Kizik (Gdańsk) - GDAŃSKIE ORDYNACJE O WESELACH, CHRZCINACH I POGRZEBACH W XVI-XVIII WIEKU

Włodzimierz Zientara (Toruń) - SIEDEMNASTOWIECZNE NIEMIECKOJĘZYCZNE OPISY PODRÓŻY DO GDAŃSKA

ARTYKUŁY I ŹRÓDŁA

Danuta Popinigis (Gdańsk) - RĘKOPISY MUZYCZNE GDAŃSKIEJ PROWENIENCJI W BERLIŃSKIEJ STAATSBIBLIOTHEK
- ODNALEZIONE UZUPEŁNIENIA SIEDEMNASTOWIECZNEGO REPERTUARU BAROKOWEGO

Maria Pielech (Warszawa) - MUZYKA BAROKOWA W WARSZAWIE. SEZON ARTYSTYCZNY 1998/1999

DYSKUSJE I PROBLEMY WOKÓŁ WYSTAW

Juliusz A Chrościcki (Warszawa) - JUBILEUSZOWA WYSTAWA SZTUKI GDAŃSKA

Ks. Andrzej Witko (Kraków) - O DWU WYSTAWACH EL GRECA

Danuta Natalia Zasławska (Gdańsk) - RAJE UTRACONE - RZECZ O NIEWINNOŚCI CZŁOWIEKA. (WOKÓŁ WYSTAWY: "OGRÓD: FORMA. SYMBOL. MARZENIE")

Elżbieta Budzińska (Warszawa) - RUBENS I WIELCY POKRZYWDZENI.
(ARCYDZIEŁO P P RUBENSA "ZDJĘCIE Z KRZYŻA" ZE ZBIORÓW ERMITAŻU W PETERSBURGU)

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Ryszard Szmydki (Lowanium) - O PODRÓŻY JANA BRUEGHLA AKSAMITNEGO W 1604 ROKU ORAZ O JEGO ZWIĄZKACH Z KRÓLEWICZEM POLSKIM WŁADYSŁAWEM ZYGMUNTEM WAZĄ MATERIAŁY ARCHIWALNE

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Janusz Pelc (Warszawa) - "BIBLIOTEKA PISARZY STAROPOLSKICH" 1995-2000

Mihały Balazs, Gizella Keseru (Szeged), ŚWIAT SŁOWIAŃSKIEJ HISTORIOGRAFII

RECENZJE I NOTY

Maria Bogucka BIAŁOGŁOWA W DAWNEJ POLSCE KOBIETA W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM XVI-XVIII WIEKU NA TLE PORÓWNAWCZYM (Urszula Mierzejewska)

Hanna Dziechcińska, PAMIĘTNIKI CZASÓW SASKICH OD SENTYMENTALIZMU DO SENSUALIZMU (Beata Cieszyńska)

ŹRÓDŁA WIEDZY TEORETYCZNOLITERACKIEJ W DAWNEJ POLSCE,
oprac. M. Cytowska i T. Michałowska (Jakub Z. Lichański)

Jerzy Z. Łoziriski, POMNIKI SZTUKI W POLSCE, T. III: MAZOWSZE I PODLASIE (Michał Wardzyriski)

Aleksander D. Skorobohaty, DIARIUSZ, oprać T. Wasilewski (Juliusz A. Chrościcki)

Zdzisław Żygulski jun., ŚWIATŁA STAMBUŁU (Jakub Z Lichański)

Zdzisław Żygulski jun., HUSARIA POLSKA (Juliusz A Chrościcki)

Danuta Popinigis, MUZYKA ANDRZEJA HAKENBERGERA (Irena Poniatowska)

Barbara Milewska-Waźbińska, W KRĘGU BOHATERÓW SPOD WIEDNIA RZECZ O DWÓCH ŁACIŃSKICH EPOSACH STAROPOLSKICH (Piotr Urbański)

Renata Ryba, KSIĄŻĘ WIŚNIOWIECKI JANUSZ SAMUELA TWARDOWSKIEGO NA TLE BOHATERSKIEJ EPIKI BIOGRAFICZNEJ SIEDEMNASTEGO WIEKU (Monika Kucharczyk)

Maria Barłowska, JERZY OSSOLIŃSKI ORATOR POLSKIEGO BAROKU (Marzena Walińska)

INSTYTUT SZTUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1949-1999, red E. Krasiński (Juliusz A. Chrościcki)

Maria Sołtysiak, Katarzyna Wierzbicka, MUZEA W POLSCE INFORMATOR (Juliusz A. Chrościcki)

Janusz St. Pasierb, Michał Janocha, POLONICA ARTYSTYCZNE W ZBIORACH WATYKAŃSKICH (Jolanta Wyleżyńska)

KRONIKA

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM MUZYKOLOGICZNE "JOHANN ADOLF HASSE W SWOJEJ EPOCE I WE WSPÓŁCZESNOŚCI ANALIZA ŹRÓDEŁ I STYLU"
Warszawa, 8-10 listopada 1999 r. (Instytut Muzykologii UW)

THE INTERNATIONAL CONFERENCE "RATIO STUDIORUM" THE PAST, PRESENT, AND THE FUTURE OF FOUR HUNDREDTH TRADITION OF JESUIT EDUCATION
Kraków 22 listopada 1999 r. (ks. Stanisław Obirek) :

"BAROK NA KONIEC WIEKU" Konferencja interdyscyplinarna.
Warszawa, 24-26 lutego 2000 r. (Jacek Głażewski)

JUBILEUSZ PROFESORA HENRYKA SAMSONOWICZA
Warszawa, 25 lutego 2000 r. (Marek Janicki)

PROFESOR JANUSZ TAZBIR DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
10 marca 2000 r (Redakcja "Baroku")

KLASYCYZMY W BAROKU. KONFERENCJA NAUKOWA.
Warszawa, 10 kwietnia 2000 r. (Małgorzata Wereszczyńska-Duch)

JUBILEUSZ ISTITUTO PER LE RICERCHE DI STORIA DELL'ARTE" (IRSA) I JEGO CZASOPISMA "ARTIBUS ET HISTORIAE"
Kraków, 13 maja 2000 r. (Juliusz A. Chrościcki)

TEATR CALDERÓNA: TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ.
Sympozjum naukowe dla uczczenia 400-lecia urodzin Pedra Calderóna de la Barca.
Katowice, 22-23 maja 2000 (Violetta Sajkiewicz)

Z ŻYCIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (listopad 1999-początek czerwca 2000)
- Urszula Augustyniak, uzupełnienie Jacek Głażewski