Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Barok VIII/2(16)2001

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Barok lub Spisy treści 2001


okładka numeru
16/2001

ROZPRAWY I ESEJE

Ewa J. Głębicka – Penthesilea – nieudany dramat Szymona Szymonowica

Wiesław Pawlak – Z problematyki konceptyzmu w prozie kaznodziejskiej epoki Baroku

Kevin E. Kandt – A Recently Discovered Archival Source for the „Epitaph of Sambor II and Mestwin II” at Pelpin Cathedral and Some Unknown Biographical Notes on Andreas Schlüter the Elder

Grażyna Ławniczak – Emblematy haftowane symbolizujące życie św. Franciszka Salezego na barokowych antepediach z kościoła SS. Wizytek w Warszawie

Beata Chodzidzka – Pasja Jerzego Fryderyka Haendla do tekstu H. Brockesa

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Włodzimierz Zientara – Barokowa Praga

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Pieśni światowe z rękopisu Biblioteki Baworowskich

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Janusz Pelc – Panegiryczna heraldyka funeralna w ukraińskim baroku

Piotr Urbański – Spotkania z retoryką

RECENZJE I NOTY

Hanna Dziechcińska – Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane (Agata Roćko)

Piotr Wilczek – Dyskurs, przekład, interpretacja. Literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze (Jacek Głażewski)

Karin Friedrich – The Other Prussia. Royal Prussia, Poland and Liberty 1569–1772 (Adam Kożuchowski)

Jakub Sito – Thomas Hutter (1696–1745) Rzeźbiarz późnego baroku (Mariusz Smoliński)

Walentyna Węgrzyn-Klisowska – Polskie kancjonały ewangelickie na Śląsku (Tomasz Jeż)

red. R. Ocieczek przy współudziale B. Mazurkowej – Sarmackie Theatrum I. Wartości i słowa (Magdalena Piskała)

red. M. Skrzypek – 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1700–1830. Tom I. Okres saski 1700–1763 (Tomasz Wierzchowski)

KRONIKA

Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Konferencja naukowa, Kraków-Wawel, 2–5 kwietnia 2001 (Franciszek Leśniak)

Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej. Sympozjum interdyscyplinarne, Warszawa, 23–24 kwietnia 2001 (Dorota Maciejewicz)

Królewskie ogrody w Polsce. Sesja naukowa, Warszawa, 10–11 maja 2001 (Mariusz Smoliński)

Wissen – Bildung – Gelehrsamkeit: Gelehrte Frauen in der Frohen Neuzeit.Warsztaty naukowe, Berlin 23–24 czerwca 2001 (Maciej Ptaszyński)

Kolokwia Staropolskie: Łzy w kulturze staropolskiej. Konferencja naukowa, Kazimierz Dolny, 26–28 września 2001 (Agnieszka Czechowicz)

Wieniec dla Sępa. Mikołaj Sęp Szarzyński i problemy kultury renesansu, manieryzmu i baroku. Konferencja naukowa, Warszawa, 29–30 listopada 2001 (Magdalena Piskała, Wawrzyniec Sztark)