Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Barok XI/2(21)2004

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Barok lub Spisy treści 2004


okładka numeru
21/2004


SPIS TREŚCI

AD LECTOREM (Janusz Pelc)

ROZPRAWY I ESEJE

Mariusz Karpowicz (Warszawa) - O SZTUCE PORTRETOWEJ DOBY SARMATYZMU POLSCE

Juliusz A. Chrościcki (Warszawa) - OSWAJANIE ŚMIERCI PIĘKNEM

Marta Gołąbek (Warszawa) - EPITAFIUM ANNY PISARSKIEJ W KRUŻGANKACH DOMINIKAŃSKICH W KRAKOWIE

Ewa Łomnicka-Żakowska (Warszawa) - SARMATYZM A SARMATYZACJA. PORTRETY EPOKI SASKIEJ W GRAFICE A SARMATYZACJA WIZERUNKÓW KRÓLÓW POLSKI AUGUSTA II I AUGUSTA III

Maciej Forycki, Igor Kraszewski (Poznań) - PORTRET SARMATY OŚWIECONEGO

Krzysztof Obremski (Toruń) - "WIELKA TERAŹNIEJSZOŚĆ" I ALEGOREZA JAKO KONTEKSTY SARMACKIEGO MESJANIZMU

Tatiana Brzezińska (Warszawa) - O TOLERANCJI W BAJKACH EZOPOWYCH KRZYSZTOFA NIEMIRYCZA

Robert Kościelny (Szczecin) - KAZANIA NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA STANISŁAWA BIELICKIEGO. Z DZIEJÓW PÓŹNOBAROKOWYCH PRZEPOWIADAŃ W POLSCE

Iwona Maciejewska (Olsztyn) - NARRACJA W POLSKIM ROMANSIE BAROKOWYM - O KSZTAŁTOWANIU SIĘ RODZIMEJ EPIKI POWIEŚCIOWEJ

Magdalena Górska (Warszawa) - RECEPCJA ILUSTROWANYCH DRUKÓW ULOTNYCH W PAMIĘTNIKU GABRIELA KRASIŃSKIEGO

DYSKUSJE

Bartosz B. Awianowicz (Toruń) - POCHWAŁA - ENKOMION - PANEGIRYK. GLOSA TERMINOLOGICZNA NA MARGINESIE KSIĄŻKI JAKUBA NIEDŹWIEDZIA NIEŚMIERTELNE TEATRA SłAWY

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Małgorzata Trębska, Katarzyna Wilk (Warszawa) - "PIEŚNI ŚWIATOWE" Z RĘKOPISU BIBLIOTEKI BAWOROWSKICH (SYGN. 1294/I1). CZĘŚĆ V

Ryszard Szmydki (Lowanium) - MUZYCZNE PARTYTURY Z DWORU ZYGMUNTA III PRZYWIEZIONE DO BRUKSELI W 1621 ROKU

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Danuta Kowalewska (Toruń), LITERATURA I KSIĄŻKA

Dariusz Chemperek (Lublin), NOWE ZACHODNIOEUROPEJSKIE STUDIA NAD EMBLEMATYKĄ

RECENZJE I NOTY

BAROK POLSKI WOBEC EUROPY. KIERUNKI DIALOGU, red. A. Nowicka-Jeżowa (Magdalena Piskała)

Renarda Ocieczek, WŚRÓD SŁAWETNYCH, NOBILITOWANYCH I SZLACHETNIE URODZONYCH. STUDIA I ROZPRAWY O PISARZACH WIEKU XVII (Renata Ryba)

Marzena Walińska, MITOLOGIA W STAROPOLSKICH CYKLACH SIELANKOWYCH (Małgorzata Duch)

KRONIKA

ATHANASIUS KIRCHER SJ, IL MUSEO DEL MONDO, MACCHINE - ESOTERISMO - ARTE. Wystawa, Rzym, Palazzo di Venezia, 28 lutego - 22 kwietnia 200 l r. (Mieczysław Mejor)

TILMAN VAN GAMEREN 1632-1706. A DUTCH ARCHITECf TO THE POLIS H COURT. TYLMAN Z GAMEREN - ARCHITEKT WARSZAWY. HOLENDER Z POCHODZENIA, POLAK Z WYBORU. Wystawa, Amsterdam, Koninkljik Paleis, czerwiec-wrzesień 2002 r., Warszawa, Zamek Królewski, maj-lipiec 2003 r. (Elżbieta Budzińska)

NIDERLANDZCY ARTYŚCI W GDAŃSKU W CZASACH HANSA VREDEMANA DE VRIES. Międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 20-21 listopada 2003 r. (Adam Koperkiewicz, Małgorzata Ruszkowska- Macur)

BAROK W LITERATURZE I SZTUCE MAZOWSZA. Konferencja naukowa, Płock, Towarzystwo Naukowe Płockie, 26 listopada 2003 r. (Małgorzata Duch)

PO OBU STRONACH BAŁTYKU. WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY SKANDYNAWIĄ A EUROPĄ ŚRODKOWĄ. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław - Jelenia Góra - Karpacz, 26-29 listopada 2003 r. (Klara Kaczmarek-Patralska)

BELLICULUM DIPLOMATICUM LUBLINENSE 1: STAN I PERSPEK1YWY POLSKIEJ DYPLOMATYKI ŚREDNIOWIECZNEJ I WCZESNONOWOŻYTNEJ. Konferencja naukowa, forum dyskusyjne, Lublin, 8-9 grudnia 2003 r. (Agnieszka Kuś)

MOLIÈRE, DOM JUAN, OU LE FESTIN DE PIERRE (COMÉDIE EN 5 ACTES). Spektakl teatralny w reżyserii Jacques'a Lassalée'a w ramach tourné Comédie-Française, Warszawa, Teatr Narodowy, 9-11 stycznia 2004 r. oraz DONŻUANIZM, CZYLI SZTUKA UWODZENIA. Konferencja naukowa, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 23 lutego 2004 r. (Tatiana Brzezińska)

Z ŻYCIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (listopad 2003 - marzec 2004) (Jacek Głażewski)

POLEMIKI - LISTY DO REDAKCJI

Krzysztof Obremski - DO REDAKCJI "BAROKU". DWIE ODPOWIEDZI AUTORA PANEGIRYCZNEJ SZTUKI POSTACIOWANIA...

Janusz Pelc - KILKA UWAG W ZWIĄZKU Z DWIEMA ODPOWIEDZIAMI... KRZYSZTOFA OBREMSKIEGO

NEKROLOG ŚP. LECHA KALINOWSKIEGO (Juliusz A. Chrościcki)

NOTY O AUTORACH