Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Barok XI/2(22)2004

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Barok lub Spisy treści 2004

Brak zdjęcia okładki

ROZPRAWY I ESEJE Jan Kracik – Staropolskie polemiki wokół czci obrazów

Jacek Głażewski – „Szczyrze się kającemu grzech jest odpuszczony”. O poetyckim rachunku sumienia

Elżbieta Kauer – Kategoria religijności w Psalmodii polskiej Wespazjana Kochowskiego – wybrane aspekty

Jolanta Skrzydło – O języku biblijnym i niebiblijnym w poezji

Grażyna Jurkowlaniec – Kult obrazów a kult świętych w nowożytnym Krakowie

Dariusz Główka – Testamenty i inwentarze pośmiertne mienia duchownych katolickich w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku jako źródło do badań pobożności indywidualnej

Tomasz Wiślicz – Religijność wiejska w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Problemy i trzy przybliżenia

Kamil Kopania – „Rood of Grace” z opactwa cystersów w Boxley

Antoni Mironowicz – Kultura prawosławna w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej Piotr Chomik – „Księgi cudów” ikon Matki Boskiej z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego

Paulina Cwalińska – Mitten wir im Leben sind, mit dem Tod umfangen… Mauretańska muzyka czasu śmierci (lata 20. XVI – lata 20. XVII w.) Tomasz Jeż – Łacińska twórczość muzyczna w ewangelickim Wrocławiu. Kwestia trwałości tradycji w czasach przemian konfesyjnych

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Magdalena Nawrocka-Berg – W teatrze klasztornym córek świętej Teresy

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Andrzej Witko – O religijności El Greca. Na marginesie londyńskiej wystawy

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Janusz Pelc – Klaudiusza Backvisa Panorama poezji polskiej okresu baroku – po polsku

Edmund Kozik – Kultura smutku

RECENZJE I NOTY

Jacek Kowzan – Quattor hominium novissima (Jolanta Skrzydło)

Adam Karpiński – Tekst Staropolski. Studia i szkice o Literaturze dawnej w rękopisach (Magdalena Piskała)

Bronisław Natoński – Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna (Tomasz Wierzchowski)

Jolanta Talbierska – Stefano della Bella (1610-1664). Akwaforty ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Etchings from the Print Room of the Warsaw University Library (Teresa Kosecka)

Albertus Bobovius (Wojciech Bobowski) – Topkapi. Relation du srali du grand seigneur, ed. présentée et annotée par A. Berhier et S. Yerasimos (Juliusz A. Chrościcki)

KRONIKA

Jubileusz profesora Jana Seredyki. Opole, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 2 czerwca 2004 r. (Włodzimierz Kaczorowski)

NEKROLOGI i WSPOMNIENIA Jerzy Adam Miłobędzki (1924-2003) – Maria Brykowska Erik Duverger (1932-2004) Wielki uczony flamandzki i przyjaciel Polski – Juliusz A. Chrościcki