Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Barok XII/1(23)2005

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Barok lub Spisy treści 2005

okładka numeru
23/2005

ROZPRAWY I ESEJE Magdalena Walter-Mazur – Ars moriendi, pompa funebris i muzyka w siedemnastowiecznych Niemczech

Luigi Marinelli – Italianizm, konceptyzm, marinizm

Barbara Przybyszewska-Jarmińska – „Nowa Jutrzenko kraju sarmackiego”. Hymn o błogosławionym Stanisławie Kostce z zapoznanego druku z 1632 roku

Piotr Poźniak – Nowo odnaleziony unikat drugiego wydania pieśni Diomedesa Catona Irena Bieńkowska – Zespoły muzyczno-teatralne Białej i Słucka w korespondencji Hieronima Floriana Radziwiłła (1715–1760)

Alina Żórawska-Witkowska – Głos utracony – kastrat jako fenomen fizjologiczny, artystyczny, kulturowy

Mariusz Wrona – Elementy barokowe jako dominanta nawiązań do tradycji w twórczości organowej Cesara Francka

Bartosz B. Awianowicz – Co faktycznie przedstawiają ilustracje w IX księdze De perfecta poesi Macieja Kazimierza Sarbiewskiego?

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW Radosław Grześkowiak, Wojciech Polak – Nieznany odpis Lekcyj Kupidynowych Kaspra Twardowskiego ze sztokholmskiego Riksarkivet

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Andrzej Witko – Portret po hiszpańsku

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Magdalena Nawrocka-Berg – „Teraz wiem, co jest miłość!” – o wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej

RECENZJE I NOTY

Andrea Ceccherelli, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o żywotach świętych (Stanisław Obirek SJ)

Sybille Nowak-Stalmann, Epika historyczna Samuela ze Skrzypny Twardowskiego (Aleksandra Jakóbczyk)

Radosław Grześkowiak, Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji „wieku rękopisów (Ewa Rot)

Andrzej J. Baranowski, Koronacje wizerunków maryjnych w czasach baroku. Zjawisko kulturowe i artystyczne (Paweł Migasiewicz)

Halina Wiśniewska, Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach (Monika Malinowska)

François Rosset, Dominique Traire, Jean Potocki (Zofia Rejman) Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim (Sylwia Omiotek)

Jerzy Lileyko, Sejm polski. Tradycja – ikonografia – sztuka (Juliusz A. Chrościcki)

KRONIKA

Barok polski w belgijskim zwierciadle. Dyskusja panelowa oraz promocja książki Claude’a Backvisa Panorama poezji polskiej okresu baroku (Jacek Głażewski)

Barok i barokizacja. Sesja naukowa (Jolanta Daranowska-Łukaszewska)

Szlaki, z których zrodziła się Europa. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostella i jego obraz w sztuce (Mado Anna Kucharska)