Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Barok XII/2(24)2005

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Barok lub Spisy treści 2005


okładka numeru
24/2005


ROZPRAWY I ESEJE

Marek Ferenc (Kraków) - UWAGI O FUNKCJONOWANIU DWORU KRÓLÓW POLSKICH W XVI WIEKU

Piotr Jacek Jamski (Warszawa) - OŁTARZ RELIKWIARZOWY W WILEŃSKIEJ KAPLICY ŚW. KAZIMIERZA W PIERWSZEJ POŁOWIE XVII WIEKU

Konrad Bobiatyński (Warszawa) - MICHAŁ KAZIMIERZ PAC I JEGO OPOZYCJA PRZECIWKO JANOWI III SOBIESKIEMU

Maciej Pieczyński (Warszawa) - POMIĘDZY BŁAZEŃSTWEM A CAPRICCIO. UWAGI O GROTESCE W PÓŹNOBAROKOWEJ POEZJI RELIGIJNEJ

Krzysztof Zuba (Opole) - ROMANS FELCZERA JANA BIERSTADTA I MAJORÓWNY SELLÓWNY

PRO MEMORIA

Igor Kąkolewski (Warszawa) - ANTONI MĄCZAK - INSPIRACJE. KILKA UWAG NA TEMAT BADAŃ KORUPCJI W POLSKO-LITEWSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Roman Krzywy (Warszawa) - PAŁAC LESZCZYŃSKI SAMUELA TWARDOWSKIEGO. O ODNALEZIONYM UNIKACIE PIERWSZEGO WYDANIA

Magdalena Nawrocka-Berg (Warszawa) - OSIEMNASTOWIECZNY ŻYWOT SERAFICKIEJ PANNEJ TERESY ŚWIĘTEJ ZE ZBIORÓW SIÓSTR KARMELITANEK BOSYCH

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Andrzej Witko (Kraków) - AVE MARIA PURISIMA. O NIEPOKALANEJ W SZTUCE HISZPAŃSKIEJ

Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek (Londyn) - POD SCHODAMI - 400 LAT PORTRETÓW BRYTYJSKIEJ SŁUŻBY

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY Karolina Targosz (Kraków) - O SCENOGRAFII W TEATRZE WŁADYSŁAWA IV PO CZTERDZIESTU LATACH

Alina Nowicka-Jeżowa (Warszawa) - SZANSA NA MODERNIZACJĘ, CZYLI WŁOSI WPOLSCE XVI-XVII WIEKU

RECENZJE I NOTY

KRONIKA

Z ŻYCIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

NEKROLOGI