Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Barok XIII/1(25)2006

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Barok lub Spisy treści 2006


Brak zdjęcia okładki

ROZPRAWY I ESEJE Henryk Wisner – Rzeczypospolite szlachty litewskiej. Schyłek wieku XVI – pierwsza połowa XVII wieku

Przemysław P. Romaniuk – Pojęcie „Rzeczpospolita Litewska” w ruchu republikanckim na przełomie XVII i XVIII wieku

Andrzej Rachuba – Dążenie Sapiehów do Polski

Gitana Zujiene – Ceremoniał ingresu biskupów wileńskich w XVII–XVIII wieku

Jolita Sarceviciene – Bene vixit ideo bene mortua est: śmierć kobiety w kazaniach pogrzebowych Wielkiego Księstwa Litewskiego pierwszej połowy XVII wieku

Jarosław Zawadzki – Dwory, zamki i pałace w siedzibach Kiszków herbu Dąbrowa do połowy XVII wieku

Jerzy Kroczak – Zdziczenie człowieka (zwłaszcza za sprawą niedźwiedzia) w twórczości Wacława Potockiego

Birute Ruta Vitkauskiene – Ogrody barokowe Kiszków i Radziwiłłów w Wilnie na Puszkarnii

Rimantas Jankauskas, Albinus Kuncevicius, Rimvydas Lauzikas, Gintautas Striska – Badania archeologiczne na zamczysku w Dubinkach – dawnej rezydencji Radziwiłłów

Arkadiusz Wojtyła – Łańcuch elips czy bytów? Próba interpretacji układów przestrzennych Guariniego i Dientzenhoferów

Anna Ryszka-Komarnicka – Między amor sacro i profano: dwie wersje oratorium „La Betulia Liberata” Pasquale Anfossiego w świetle barokowej tradycji trionfi di giuditta

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Anna Bosiacka – Leśniańska księga cudów 1683–1768

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Renata Sulewska – Autoportret: od renesansu do czasów współczesnych

Andrzej Pieńkos – Afera Greuse’a, czyli wystawa w 200 lat po śmierci malarza

Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek – Rubens: mistrzowskie początki

Juliusz W. Zacher – Za Ojczyznę i Naród. 300 lat Orderu Orła Białego

Juliusz A. Chrościcki – Przepych sasko-polski w Wersalu

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Ewa Rot – Poeta z Wielomowic

RECENZJE I NOTY

Europa Triumphans: Court and Civic Festivals in Early Modern Europe, red. J.R. Mulryne, H. Wartanabe-O’Kelly, M. Shewring, E. Goldring, S. Knight (Ewa Kociszewska)

Między barokiem a Oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk (Agnieszka White)

Katarzyna Kaczor-Scheitler, Mistycyzm hiszpański w piśmiennictwie polskich karmelitanek XVII i XVIII wieku (Magdalena Nawrocka-Berg)

Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, red. A. Karpiński i E. Lasocińska (Tomasz Wierzchowski)

Grzegorz Trościński, Wczasy wielkiego człowieka. Studium o poezji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (Agnieszka White)

Artyści włoscy w Polsce XV–XVIII wiek, red. J.A. Chrościcki et al. (Piotr Korduba)

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego, t. 1, red. M. Kałamajska-Saeed (Ewa Korpysz)

Radosław Marzec, Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII-wiecznych (Mariusz Wrona)

KRONIKA

Uroczystość jubileuszu pracy naukowej Profesora Mariusza Karpowicza. Warszawa, Pałac Kazimierzowksi, 2 czerwca 2005 r. (Tadeusz Bernatowicz, Renata Sulewska)

Jubileusz 100. rocznicy urodzin Profesora Władysława Czaplińskiego. Wrocław, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 20 października 2005 r. (Włodzimierz Kaczorowski)

Jasna Góra w dobie Potopu. Sanktuarium Matki Bożej za Wazów (1587–1668)Wystawa, Częstochowa, Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze, 19 listopada 2005 – 31 stycznia 2006 r. (Juliusz A. Chrościcki)

Prezentacja i promocja numeru specjalnego „Baroku” („Barocco”). Rzym, Palazzo Doria, Stacja Polskiej Akademii Nauk, 11 stycznia 2006 r. (Paulina Buchwald-Pelcowa)

Z ŻYCIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(październik 2005 – marzec 2006 (Magdalena Nawrocka-Berg)

LISTY DO REDAKCJI

Do Redakcji „Baroku” – Barbara Judkowiak

NEKROLOG

Ks. Bolesław Przybyszewski (1908–2001) (Andrzej Witko)

NOWOŚCI WYDAWNICZE

NOTY O AUTORACH