Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Barok XIV/2(28)2007

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Barok lub Spisy treści 2007


okładka numeru
28/2007

ROZPRAWY I ESEJE

Mirosława Hanusiewicz (Lublin) SARMACKI CZYTELNIK JOHNA BARCLAYA

Barbara Reczkowicz (Lublin) - ŚLADY PIEŚNI POKUTNYCH OLBRYCHTA KARMANOWSKIEGO W DECYMIE PIEŚNI POKUTNYCH WACŁAWA POTOCKIEGO

Ewa Rot (Warszawa) - O CECHACH STYLU SIELANEK JANA GAWIŃSKIEGO

Piotr Batko (Warszawa) - SONET: GATUNEK CZY STROFA PROBLEMATYKA KLASYFIKACJI NA TLE LITERATURY RENESANSU I BAROKU

Ryszard Mączyński (Toruń) - SREBRNE SZATY LUBORZYCKIEJ MADONNY - DZIEŁO ZŁOTNIKA KRAKOWSKIEGO JANA MŁODZIANOWSKIEGO

INEDITAI PROBLEMY INEDITÓW

Jacek Głażewski (Warszawa) - TRENY NA ŻEŚCIE Z ŚWIATA KSIĄŻĘCIA KONSTANTEGO OSTROGSKIEGO ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI CZARTORYSKICH W KRAKOWIE (RKPS SYGN. 1888)

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Ewa Kociszewska (Warszawa) - WYSTAWA ANNIBALE CARRACCIW RZYMIE

RECENZJE I NOTY

Wiesław Pawlak, KONCEPT W POLSKICH KAZANIACH BAROKOWYCH (Jacek Głażewski) MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI I JEGO EPOKA. PRÓBA SYNTEZY, red. J.Z. Lichański (Sylwia Omiotek)

Barbara Milewska-Waźbińska, ARS EPITAPHICA. Z PROBLEMATYKI ŁACIŃ- SKOJĘZYCZNYCH WIERSZY NAGROBNYCH (Ewa Rot)

Ewa Letkiewicz, KLEJNOTY W POLSCE. CZASY OSTATNICH JAGIELLONÓW I WAZÓW (Joanna Kfysz)

Teresa Chynczewska-Hennel, NUNCJUSZ I KRÓL. NUNCJATURA MARIA FILONARDIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ (Hanna Osiecka-Samsonowicz)

Renata Sulewska, DŁUTEM WYCIĘTE. SNYCERSTWO PÓŁNOCNYCH ZIEM POLSKI W CZASACH ZYGMUNTA III WAZY (Joanna Kłysz)

KRONIKA

KOBIETA EPOK DAWNYCH. PISARKA - PROTEKTORKA - BOHATERKA LITERACKA. Ogólnopolska konferencja naukowa, Ostróda, 16-18 maja 2007 r. (Iwona Maciejewska)

90 LAT HISTORII SZTUKI NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM. Uroczystości jubileuszowe, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 22-25 maja 2007 r. (Maria Poprzęcka)

MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI - POLSKI POETA I TEORETYK LITERATURY. Finał konkursu dla licealistów, Warszawa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 19 czerwca 2007 r. (Teresa Kaczorowska)

HUMANIZM POLSKI. DŁUGIE TRWANIE - TRADYCJE - REWIZJE (WSTĘP DO BADAŃ). Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, Instytut Książki, 24-25 września 2007 r. (Krystyna Wierzbicka-Trwoga)

DE LA MORT AU TOMBEAU. LES PRATIQUES CEREMONIELLES. Międzynarodowe sympozjum naukowe, Kraków, Wawel, 14-16 października 2007 r. (Ewa Kociszewska, Renata Sulewska)

THE BAROQUE YILLA, SUBURBAN AND COUNTRY RESIDENCES, C. 1600-1800. Międzynarodowa konferencja naukowa, Muzeum Pałac w Wilanowie, 18-20 października 2007 r. (Marta Gołąbek, Dominika Walawender-Musz)

MUZYKA BAROKU W SALACH KONCERTOWYCH WARSZAWY W ROKU 2007 - KALENDARIUM (Paulina Cwalińska

Z ŻYCIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(styczeń - wrzesień 2007) (Magdalena Nawrocka-Berg)

NOWOŚCI WYDAWNICZE

(Magdalena Nawrocka-Berg)

NEKROLOGI I WSPOMNIENIA

Kinga Szczepkowska-Naliwajek (1945-2006) (Irena Bal)

Jan Samek (1930-2007) (Joanna Daranowska-Łukaszewska)

NOTY O AUTORACH