Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Barok XVII/1(33)2010

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Barok lub Spisy treści 2009okładka numeru
33/2009


ROZPRAWY I ESEJE

Ryszard Szmydki (Leuven) - KREDYTOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA TAPISERII ZYGMUNTA AUGUSTA A ICH WARTOŚĆ MATERIALNA W XVII WIEKU

Wojciech Tygielski (Warszawa) – „KUPCA DO WEKSELTÓW I KORESPONDENCYI LISTOWNEJ ZJEDNAWSZY”. USŁUGI BANKOWE W KONTEKŚCIE ORGANIZACJI I FINANSOWANIA NOWOŻYTNYCH PODRÓŻY PO EUROPIE

Anna Kalinowska (Warszawa) - FINANSOWANIE I KOSZTY FUNKCJONOWANIA ANGIELSKIEJ SŁUŻBY DYPLOMATYCZNEJ W CZASACH PIERWSZYCH STUARTÓW

Bartosz Stefańczyk (Warszawa) - TYTUS LIWIUSZ BURATTINI JAKO DZIERŻAWCA MENNIC - OFIARA CZY WINOWAJCA KRYZYSU LAT 1659-1668?

Radosław Pawelec (Warszawa) - HISTORIA ZA TRZY GROSZE

Jacek Żukowski (Warszawa) - ADMIRAŁ HISZPAŃSKIEJ FLOTY NA BAŁTYKU. ZAPOMNIANY PORTRET WŁADYSŁAWA ZYGMUNTA WAZY WEDŁUG PIETERA CLAESZ. SOUTMANA

Juliusz A. Chrościcki (Warszawa) - GEORGES DE LA TOUR I JEGO LWOWSKIE ARCYDZIEŁO ZNANE POD TYTUŁEM PŁACENIE PODATKÓW

Jerzy Żmudziński (Kraków) - PLAKIETA WOTYWNA URSZULI I PAWŁA ESTERHAZYCH ZE ZBIORÓW SANKTUARIUM NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Ryszard Szmydki (Leuven) - O AKCYZIE, PODATKACH I INNYCH OBCIĄŻENIACH FISKALNYCH: RUBENS I BRUEGHEL AKSAMITNY

Barbara Dzierżanowska (Warszawa) - STANISŁAW SERAFIN JAGODYŃSKI, GROSZ

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Marta Kwaśnicka (Kraków) - LUISA ROLDAN (LA ROLDANA) - RZEŹBIARKA PONOWNIE ODKRYTA

Małgorzata Maria Grąbczewska (Paryż) - PRZEPYCH DWORU I CEREMONIE KRÓLEWSKIE. STRÓJ DWORSKI W EUROPIE 1650-1800

Stanisław Ledóchowski (Podkowa Leśna) - OKO. WRAŻENIA Z WYSTAWY SZTUKI BAROKU

Ewa Korpysz (Warszawa) - PEJZAŻ LACJUM W MALARSTWIE XVII I XVIII WIEKU

Dominik Zieliński (Gdańsk) - LUDWIK XIV - KRÓL I CZŁOWIEK

Andrzej Witko (Kraków) - JUAN BAUTISTA MAÌNO OP. NAJBARDZIEJ WŁOSKI Z HISZPAŃSKICH MALARZY I JEGO DOCHODY

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Jakub Wysmułek (Warszawa) - KOŚCIÓŁ WOBEC ŚMIERCI

RECENZJE I NOTY

Małgorzata Trębska, STAROPOLSKIE SZLACHECKIE ORACJE WESELNE. GENOLOGIA, OBRZĘD, ŹRÓDŁA (Hanna Jurkowska)

Urszula Augustyniak, HISTORIA POLSKI 1572–1795 (Andrzej Karpiński)

NOWOŚCI WYDAWNICZE (Joanna Danielska)

KSIĄŻKI NADESŁANE (Joanna Danielska)

KRONIKA

WORD AND IMAGE, 1500-1900: FIGURE, FORM AND FUNCTION. THE EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE SOCIETY FOR EMBLEM STUDIES. Międzynarodowa konferencja naukowa, Winchester College, 28 lipca - l sierpnia 2008 r. (Justyna Kiliańczyk-Zięba)

„TU TAKŻE INNI GODNI NASZEJ PAMIĘCI...” SŁAWNE POSTACIE Z ZAMKOWYCH KOMNAT I OBRAZÓW: MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI. Spotkanie naukowe, Warszawa, Zamek Królewski, 17 października 2009 r. (Bogumiła Umińska)

INTERDYSCYPLINARNE BADANIA ZAŁOŻEŃ REZYDENCJONALNYCH I OBRONNYCH. V konferencja naukowa, Warszawa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 28 kwietnia 2010 r. (Piotr Sypczuk, Piotr Lasek)

Z ŻYCIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (grudzień 2009 – kwiecień 2010) (Jacek Głażewski)

NOTY O AUTORACH