Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Barok XVII/2(34)2010

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Barok lub Spisy treści 2010


okładka numeru
34/2010


ROZPRAWY I ESEJE Urszula Augustyniak (Warszawa) – POZYCJA WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW (1569–1668)

Anna Cortes (Warszawa) – OBRAZ LA FRANCE APPORTANT LA FOl AUX HURONS DE LA NOUVELLE FRANCE Z OK. 1670 R. SYMBOLIKA I AUTORSTWO

Joanna Danielska (Warszawa) – HISTORYJA O ABRAHAMIE MIKOŁAJA KOCHANOWSKIEGO, JEJ HOLENDERSKIE ŹRÓDŁA ORAZ TATARSKA RECEPCJA

Aleksandra Stężała (Wrocław) – DE AVE PHOENICE LAKTANCJUSZA A FENIKS JANA ACHACEGO KMITY

Grzegorz Joachimiak (Wrocław) – PORTRET LUTNISTY SILVIUSA LEOPOLDA WEISSA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI BIOGRAFICZNEJ

Bożena Steinbom (Warszawa) – BOGATY ARTYSTA (MATERIAŁ DO PRZELICZEŃ)

Jacek Żukowski (Warszawa) – CEJLOŃSKIE „KOŁO U WOZU”. O KRYZIE SŁÓW KILKA

Paweł Migasiewicz (Warszawa) – NIEZNANY OBRAZ LUCASA CRANACHA STARSZEGO

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW Maria Barłowska (Katowice) – POETA O POETACH – ANONIMOWY CYKL POETYCKI Z POCZĄTKU XVII WIEKU

Michał Kuran (Łódź) – KRÓTKIE A PRAWDZIWE OPISANIE WZIĘCIA SMOLEŃSKA – BRAKUJĄCE ZAKOŃCZENIE DIARIUSZA KRÓLA JMCI ZYGMUNTA III [...] POD SMOLEŃSK

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW Andrzej Witko (Kraków) – MŁODY MURILLO

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY Andrzej Klubiński (Warszawa) – ESCHATOLOGIA I JEJ FUNKCJE W ŚRODOWISKU CZESKIEJ EMIGRACJI POBIAŁOGÓRSKIEJ W l. POŁOWIE XVII WIEKU

RECENZJE I NOTY Magdalena Piskała, BOŻE MIŁOŚCI I WSTYDLIWE DOWCIPY. STUDIA NAD EPIGRAMATYCZNĄ TWÓRCZOŚCIĄ MACIEJ KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO I ALBERTA INESA (Hanna Jurkowska)

Ann Jensen Adams, PUBLIC FACES AND PRIVATE IDENTITIES IN SEVENTEENTH-CENTURY HOLLAND. PORTRAITURE AND THE PRODUCTION OF COMMUNITY (Jacek Żukowski)

Krystyna Krawiec-Złotkowska, PRZESTRZENIE WACŁAWA POTOCKIEGO (Hanna Jurkowska) Sławomir Baczewski, SZLACHECTWO. STUDIUM Z DZIEJÓW IDEI W PIŚMIENNICTWIE POLSKIM. DRUGA POŁOWA XVI WIEKU / XVII WIEK (Łukasz Galas)

Ewa Rot, BUKOLICZNA KSIĘGA ZNACZEŃ. PROBLEMY INTERPRETACJI I EDYCJI „SIELANEK” JANA GAWIŃSKIEGO (Hanna Jurkowska)

TESTAMENTY SZLACHECKIE Z KSIĄG GRODZKICH WIELKOPOLSKICH Z LAT 1631-1655, wyd. Paweł Klint (Łukasz Gołaszewski)

NOWOŚCI WYDAWNICZE (Joanna Danielska)

KSIĄŻKI NADESŁANE (Joanna Danielska)

KRONIKA PROMOCJE WĘGIERSKIEGO NUMERU SPECJALNEGO „BAROKU”, Warszawa – Budapeszt, 29 kwietnia, 12 października 2010 r. (Szymon Brzeziński)

Z DZIEJÓW RYWALIZACJI RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW Z PAŃSTWEM MOSKIEWSKIM W XVI-XVII WIEKU. Konferencja, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 27 września 2010 r. (Mirosław Nagielski)

MIĘDZY KSIĘGAMI. BADANIA LITERACKIE NAD DAWNĄ KSIĄŻKĄ. Konferencja, Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 13–15 października 2010 r. (Iwona Bijak, Maciej Matkowski, Anna Tomzik)

JUBILEUSZ 80-LECIA INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, 21–23 października 2010 r. (Maciej T. Radomski)

PIŚMIENNICTWO ZAKONNE W DOBIE STAROPOLSKIEJ. Sesja naukowo-badawcza, Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 4–6 listopada 2010 r. (Michał Kuran)

Z ŻYCIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (maj – październik 2010) (Jacek Głażewski)

NEKROLOGI I WSPOMNIENIA Stefan K. Kuczyński (Sławomir Górzyński)