Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Barok XVIII/2(36)2011

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Barok lub Spisy treści 2011


okładka numeru
36/2011


ROZPRAWY I ESEJE

Anna Czarniecka (Warszawa) - PRZENIKANIE SIĘ SFERY PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ W ŻYCIU JANA III SOBIESKIEGO I MARII KAZIMIERY

Jarosław Bedyniak (Lublin) - UCZTA W DOMU POETY I LITERACKIE ZABAWY WESOŁEJ KOMPANII. O TRADYCJACH SYMPOTYCZNYCH W POEZJI STAROPOLSKIEJ

Magdalena Piskała (Warszawa) - SZLACHECKI PORTRET RODZINNY, CZYLI O PRYWATNOŚCI NA UŻYTEK SFERY PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE LITERATURY HERALDYCZNEJ I KAZAŃ POGRZEBOWYCH W DAWNEJ POLSCE

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Lublin) - PRYWATNOŚĆ W RĘKOPIŚMIENNEJ POEZJI POLSKICH KARMELITANEK

Małgorzata Trębska (Warszawa) - MÓWCA DOMOWY, CZYLI O STAROPOLSKIM ORATORSTWIE DNIA POWSZEDNIEGO

Agnieszka Czechowicz (Lublin) - ARGENIDA I DELECTATIO. WACŁAWA POTOCKIEGO PRZYJEMNOŚCI NARRACYJNE

Adam Karpiński, Joanna Krauze-Karpińska (Warszawa) - JESIENNE PORZĄDKI W UJAZDOWSKIM OGRODZIE STANISŁAWA HERAKLIUSZA LUBOMIRSKIEGO. PRYWATNOŚĆ PUBLICZNA - PRYWATNOŚĆ PRYWATNA

Jacek Żukowski (Warszawa) - PHOENIX ALTER. PROGRAM IDEOWY PIERWSZEJ WIZYTY WŁADYSŁAWA IV W GDAŃSKU (1634)

Irena Rolska (Lublin) - NIEZNANE EPITAFIUM PANOPLIOWE

Maciej Dariusz Kossowski (Warszawa) - KONTERFEKT PSYCHOLOGIZUJĄCY W SFERZE PRYWATNEJ I PUBLICZNEJ W POLSCE DOBY BAROKU A PRAKTYKA EUROPEJSKA

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Joanna Krauze-Karpińska (Warszawa) - LISTY JAKUBA TEODORA TREMBECKIEGO DO KONSTANCJI DENHOFFOWEJ (CZĘŚĆ PIERWSZA)

Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska (Olsztyn) - ...BO DO KOND BYS OBROCIŁ TWOIE DROGI JA CHOC PIECHOTĄ WSZĘDZIE ZA TOBĄ BYM POSZŁA. O JĘZYKU WYZNAŃ MIŁOSNYCH MAGDALENY Z CZAPSKICH RADZIWIŁŁOWEJ

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Ryszard Szmydki (Kraków - Lowanium) - REMBRANDT W POSZUKIWANIU TWARZY CHRYSTUSA. NA MARGINESIE PASJONUJĄCEJ WYSTAWY W LUWRZE

Teresa Grzybkowska (Warszawa) - WIEDEŃSKA WYSTAWA RYSUNKÓW MICHAŁA ANIOŁA

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Justyna Kiliańczyk-Zięba (Kraków) - MENS IMMOTA MANET. O FUNKCJI I WYMOWIE DRZEWORYTU UCHODZĄCEGO ZA SYGNET DRUKARSKI OFICYNY FRANCISZKA CEZAREGO

Weronika Parfianowicz (Warszawa) - DZIEDZICTWO WSPÓLNE I ODMIENNE. KILKA UWAG NA MARGINESIE KSIĄŻKI POVRCH, SKRYTOST, AMBIVALENCE. MANÝRISMUS, BAROKO A (ČESKÁ) AVANTGARDA JOSEFA VOJVODÍKA

RECENZJE I NOTY

Alexandre Maral, LA CHAPELLE ROYALE DE VERSAILLES SOUS LOUIS XIV. CEREMONIAL, LITURGIE ET MUSIQUE (Aleksandra Bernatowicz)

Katarzyna Justyniarska-Chojak, TESTAMENTY I INWENTARZE POŚMIERTNE Z KSIĄG MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA SANDOMIERSKIEGO (XVI-XVIII WIEK) (Anna Chyła)

Stanisław Poklatecki, O SNACH I CZARACH, oprac. Jerzy Kroczak, Ewa Madeyska (Hanna Jurkowska)

Maria Barłowska, SWADA I MILCZENIE. ZBIORY ORATORSKIE XVII-XVIII WIEKU - PROLEGOMENA FILOLOGICZNE (Małgorzata Trębska)

STAROPOLSKIE ARKADIE, red. Justyna Dąbkowska-Kujko, Joanna Krauze-Karpińska (Hanna Jurkowska)

Kazimierz Stronczyński, OPISY I WIDOKI ZABYTKÓW W KRÓLESTWIE POLSKIM (1844-1855), red. Jerzy Kowalczyk (Juliusz A. Chrościcki)

KRONIKA

DOKTORAT HONOROWY DLA JANA HARASIMOWICZA (Joanna Kobylińska)

WYKŁAD ZDZISŁAWA ŻYGULSKIEGO DZIWNE DZIEJE "DAMY Z GRONOSTAJEM" LEONARDA DA VINCI (Ewa Korpysz)

DOKTORAT HONOROWY DLA STANISŁAWA WALTOSIA (Anna Jasińska)

ROLA TRADYCJI I INNOWACJI W SZTUCE NOWOŻYTNEJ. Sesja naukowa (Irena Rolska)

III FUNERALIA WARSZAWSKIE. Konferencja (Maciej T. Radomski)

CUROSITA, CZYLI KONCEPT OSOBLIWY. Konferencja (Anna Sylwia Czyż, Janusz Nowiński)

KRONIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (MAJ - LISTOPAD 2011) (Radosław Rusnak)

NOTY O AUTORACH